BÀI TẬP LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ

... Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn Văn Tiến Dặn dũãõy l mụn hc khú7 Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn Văn Tiến XÁC SUT CA BCãCon s c trng cho ... 0.5 Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn Văn Tiến Hai bin c xung khcãHai bin c A, B c gi là xung khắc nếu:26A và B xung khắcAB= ∅BAΩ Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn Văn Tiến Tích ... ∈ Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn Văn Tiến Kiểm tra gia kỡãHỡnh thc: t lun (50%) + trc nghim (50%)ãT lun: chng 1, 2, 3ãTrc nghim: chng 4,53 Bài giảng Xác suất Thống 2014 Nguyễn...

Bạn đang xem: Bài tập lý thuyết xác suất thống kê


*

... Unniversity Economics HCM City Năm học: 2014Khoa Tốn - Thống Khố: K39 ĐHCQBÀI TẬP CÁ NHÂN TỰ LÀMMƠN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TỐNThời gian : Homework – Được sử dụng tài liệu – Lấy ... Gặp ngẫu nhiên một sinh viên ở lớp này. Xác suất gặp đượcsinh viên chỉ học tiếng Pháp là:a. 0,8 b. 0,1 c. 0,15 d. 0,44. Với giả thiết như bài 3. Tính xác suất để gặp được sinh viên học tiếng ... Anh văn, 5 sinh viên học giỏi Toán và 3 sinh viênhọc giỏi cả Anh văn và Toán. Gặp ngẫu nhiên 3 sinh viên của lớp. Tính xác suất để gặp được 1 sinh viên họcgiỏi môn toán và 2 sinh viên không học...
*

... đóPiAi=iP (Ai)P (A) đợc gọi là xác suất của biến cố ngẫu nhiên A. Trong lí thuyết xác suất (, A, P ) đợc gọi là khônggian xác suất. Tính chất của xác suất (A) P () = 0.(B) A B P(A) P (B).(C) ... hoặc sang trái 1đơn vị với xác suất bằng12. Tìm xác suất để sau n bớc, chất điểm tới vị trí k trên trục số.6. Bài toán gặp gỡ và bài toán gieo kim của Buffon.3. Xác suất có điều kiện và sự ... kiện một hộp xác định từ trớc (ví dụ hộp thứ nhất) khôngrỗng, tìm xác suất để hộp đó có đúng K viên bi (K 1).3. Một xạ thủ bắn bia, xác suất trúng bia của xạ thủ bằng p. Tìm xác suất để sau...
*

... TRỌNG TRONG THỐNG KÊ BÀI TOÁN KIỂM NH GI THIT THNG Kấ Đ1. BI TON KIM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ Giả thiết thống (ta gọi vắn tắt là giả thiết) giả thiết về dạng phân phối xác suất của ... hay chấp nhận một giả thiết (thống kê) được gọi là một kiểm định thống kê.Giả thiết được đưa ra kiểm nghiệm, ta ký hiệu là Ho và gọi là “ giả thiết không”, còn giả thiết cạnh tranh với ... đối thiết (hoặc giả thiết đối). Giả thiết H1 sẽ được chấp nhận khi giả thiết Ho bị bác bỏ. 1. TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH MỨC Ý NGHĨA MIỀN BÁC BỎ Cho i lng ngu nhiờn X. ã Ho l mt giả thiết thống...
*

... )N=σ = àĐ3. MU NGU NHIấN CC I LNG THNG KÊ CỦA MẪU1. MẪU NGẪU NHIÊN2. ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ3. CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT, THÔNG DỤNG CỦA MẪU1. MẪU NGẪU NHIÊNĐịnh nghĩa n đại lượng ... 0,52. ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊMột hàm số g(X1, X2, …, Xn) với biến là (X1, X2, …, Xn) được gọi là đại lượng thống (hay vắn tắt là thống kê) 3. CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT, THÔNG ... 0,2 0,3 0,51. MẪU NGẪU NHIÊNTa lập mẫu ngẫu nhiên (X1, X2) từ X. Xi (i = 1, 2) có cùng quy luật phân phối xác suất với X. Bảng phân phối xác suất của XiCác mẫu cụ thể có thể...
*

slide bài giảng thuyết xác suấtthống toán ước lượng tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên


... Chương 7ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LNG NGU NHIấNĐ1. C LNG IM1. NH NGHA2. CC TIấU CHUẨN CỦA ƯỚC LƯỢNG1. ĐỊNH NGHĨAMột đại lượng thống được gọi là một hàm ước lượng của ... NGHĨA2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH3. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA TỶ LỆ4. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA PHƯƠNG SAI 1. ĐỊNH NGHĨA (1/3) là một đại lượng thống của mẫu. cho trước. ... sai mẫu , tần suất mẫu F lần lượt là ước lượng không chệch của , X2SE(X) =μ2 Var(X) =σ , p2. CÁC TIÊU CHUẨN CỦA ƯỚC LƯỢNGĐịnh nghĩa Hàm ước lượng của được gọi là ước lượng vững ...

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Chả Cá Xiên Hàn Quốc Mua Ở Đâu ? 4 Món Ngon Từ Chả Cá Hàn Quốc


... Bài Giảng LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN HỌCPROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS Chương 1 CÁC KHÁI ... cháy. Một hệ thống báo khi phát hiện lửa và một hệ thống báo khi phát hiện khói. Qua thực nghiệm thấy xác suất chuông báo lửa là 0,96, xác suất chuông báo khói là 0,93, xác suất cả hai chuông ... đồng khả năng thuận lợi cho biến cố A. Xác suất của biến cố A được xác định là τmP(A) =n 1. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT THEO CÁCH CỔ ĐIÊN1. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT THEO CÁCH CỔ ĐIỂNVí dụ 1 Một lô...
... khá nhỏ) với xác suất khá lớn (gần 1)Điều này có ý nghĩa quan trọng trong thuyết mẫu (phần thống kê) (μ)nnii=11X Xn=∑μ> 0ε3. ĐỊNH LÝ BERNOULLIGiả sử là tần suất xuất hiệnbiến ... tế.NHẬN XÉT (2/2) Từ định Giới hạn trung tâm ta cũng suy ra được một kết quả quan trọng trong thống : trường hợp Xi không có phân phối chuẩn (nhưng thỏa mãn các giả thiết), khi ... Var(X) hữu hạn. Khi đó ta có Bất đẳng thức tương đương ( )2Var(X)P X E(X) 1− 0Đ2. LUẬT SỐ LỚN1. ĐỊNH LÝ CHEBYSHEV2. HỆ QUẢ3. ĐỊNH LÝ BERNOULLI1....
... viên này được 14 điểm.PHÂN PHỐI NHỊ THỨCVí dụ 4 Một phân xưởng có 50 máy hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để mỗi máy bị hỏng trong một ca sản xuất là 0,09a) Tính xác suất để trong một ca ... đúng. Một người làm bài trắc nghiệm này bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 5 phương án trả lời cho mọi câu hỏi. Tính xác suất để người này trả lời đúng ít nhất 3 câu.PHÂN PHỐI NHỊ THỨCVí dụ ... hiệu là , nếu tập các giá trị có thể có của X là {0, 1, 2, …, n} với xác suất tương ứng k = 0, 1, …, n k k n knP(X k) C p (1 p)−= = −X B(n,p):PHÂN PHỐI NHỊ THỨCĐịnh Nếu thì(a)...

Slide bài giảng thuyết xác suấtthống toán đại lượng ngẫu nhiên hai chiều hàm của các đại lượng ngẫu nhiên


... 4ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN HAI CHIỀUHÀM CỦA CÁC ĐẠI LNG NGU NHIấNĐ1. I LNG NGU NHIấN HAI CHIUBNG PHN PHỐI XÁC SUẤT ĐỒNG THỜI CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU RỜI RẠC BẢNG PHÂN PHỐI XÁC ... BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỒNG THỜI CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU RỜI RẠCTương tự trường hợp một chiều, để mô tả quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều rời rạc ta ... XÁC SUẤT ĐỒNG THỜI CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU RỜI RẠCHãy lập bảng phân phối xác suất của X, Y và tính E(X), Var(X), E(Y), Var(Y)BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỒNG THỜI CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU...
... thực tế, đối với đại lượng ngẫu nhiên ta không chỉ cần biết quy luật phân phối xác suất của nó (dưới dạng bảng phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất hay hàm phân phối xác suất) mà còn cần ... ta dùng bảng phân phối xác suất, trong trường hợp đại lượng ngẫu nhiên liên tục ta dùng hàm mật độ xác suất. 2. HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤTHàm mật độ xác suất f(x) của đại lượng ngẫu nhiên liên tục ... =C 45VÍ DỤ Quy luật phân phối xác suất của X được biểu thị bởi bảngX 0 1 2P145164528452. HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤTĐể mô tả quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc...
... BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.b) Một Học sinh bắt hai ... nhất một môn là cao nhất? Giỏi10A 10BVăn 25 25 Toán 30 30Văn Toán 20 10 Giải Gọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán. Ta có: Lớp 10A25 30 20 7P(V T) P(V) P(T) ... 10 55= = = = Bài 5: Một sọt Cam có 10 trái trong đó có 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra ba trái.a) Tính xác suất lấy được 3 trái hư.b) Tính xác suất lấy được 1 trái hư.c) Tính xác suất lấy được...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8