Công Ty Truyền Thông Đăng Quang

*
1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)2Vận tải hành khách đường bộ khác3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng8Dịch vụ ăn uống khác9Dịch vụ phục vụ đồ uống10Cho thuê xe có động cơ11Đại lý du lịch12Điều hành tua du lịch13Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch14Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại15Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
2Sao chép bản ghi các loại
3Điều hành tua du lịch
4Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
5Đại lý du lịch
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Ngành nghề chính)
7Dịch vụ phục vụ đồ uống
8Hoạt động hậu kỳ
9Vận tải hành khách đường bộ khác
10Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
12Dịch vụ ăn uống khác
13Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
14Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
15Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
16In ấn
17Cho thuê xe có động cơ
18Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
19Quảng cáo
20Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
21Hoạt động chiếu phim
22Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
24Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
25Dịch vụ liên quan đến in

Phần mềm sushibarhanoi.com.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia