CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐĂNG QUANG

*
1Vận download hành khách đường đi bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải đường bộ bằng xe cộ buýt)2Vận cài đặt hành khách đường bộ khác3Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng con đường bộ4Hoạt cồn dịch vụ hỗ trợ khác tương quan đến vận tải5Dịch vụ tồn tại ngắn ngày6Nhà hàng và các dịch vụ nạp năng lượng uống ship hàng lưu động7Cung cấp thương mại & dịch vụ ăn uống theo thích hợp đồng không liên tục với khách hàng hàng8Dịch vụ ẩm thực khác9Dịch vụ ship hàng đồ uống10Cho thuê xe tất cả động cơ11Đại lý du lịch12Điều hành tua du lịch13Dịch vụ đặt khu vực và các dịch vụ hỗ trợ liên quan lại đến tiếp thị và tổ chức tua du lịch14Tổ chức trình làng và xúc tiến yêu quý mại15Hoạt cồn sáng tác, thẩm mỹ và giải trí
1Nhà sản phẩm và những dịch vụ ăn uống giao hàng lưu cồn
2Sao chép phiên bản ghi những loại
3Điều hành tua du ngoạn
4Cung cấp thương mại dịch vụ ăn uống theo hòa hợp đồng không liên tiếp với người sử dụng
5Đại lý du lịch
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại dịch vụ (Ngành nghề chính)
7Dịch vụ phục vụ đồ uống
8Hoạt rượu cồn hậu kỳ
9Vận cài đặt hành khách đường đi bộ khác
10Hoạt hễ sáng tác, thẩm mỹ và vui chơi
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
12Dịch vụ nhà hàng khác
13Dịch vụ đặt địa điểm và những dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tiếp thị và tổ chức triển khai tua du ngoạn
14Hoạt động tiếp tế phim điện ảnh, phim đoạn clip và công tác truyền hình
15Hoạt rượu cồn ghi âm với xuất bản âm nhạc
16In ấn
17Cho thuê xe có động cơ
18Nghiên cứu thị trường và dò xét dư luận
19Quảng cáo
20Dịch vụ lưu lại trú thời gian ngắn
21Hoạt động chiếu phim
22Vận mua hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
23Hoạt rượu cồn dịch vụ cung cấp khác tương quan đến vận tải
24Hoạt động thiết kế phim điện ảnh, phim đoạn phim và lịch trình truyền hình
25Dịch vụ liên quan đến in

Phần mượt sushibarhanoi.com.info tổng hợp cùng phân tích tin tức từ cơ sở tài liệu mời thầu quốc gia