Đề minh họa lịch sử 2019

Đã có đề sushibarhanoi.com minh họa THPT Quốc gia môn Sử (bài sushibarhanoi.com khoa học xã hội) năm 2019 chính thức của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn giải được cập nhật phía dưới.

Đề sushibarhanoi.com minh họa THPT Quốc gia môn Sử (KHXH) 2019

*

*

*

*

TẢI FILE ĐỀ sushibarhanoi.com TẠI ĐÂY

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ sushibarhanoi.com MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2019

MÔN: LỊCH SỬ

THỰC HIỆN:BAN CHUYÊN MÔN sushibarhanoi.com.COM


1.D

11.B

21.A

31.A

2.B

12.A

22.C

32.C

3.B

13.D

23.C

33.D

4.C

14.C

24.B

34.B

5.D

15.C

25.B

35.C

6.A

16.B

26.A

36.A

7.A

17.A

27.D

37.D

8.C

18.A

28.C

38.A

9.A

19.C

29.D

39.B

10.C

20.D

30.B

40.A


*

*

Theo TTHN