Điểm Đỗ Tốt Nghiệp 2020

Kết quả thi THPT quốc gia 2022 không chỉ nhằm xét tuyển đại học mà là kết quả xét tốt nghiệp THPT. Vậy thi bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT?


*
Mục lục bài viết

1. Điểm xét tốt nghiệp THPT được tính như thế nào?

Căn cứ Điều 41 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về điểm xét tốt nghiệp THPT quy định điểm xét tốt nghiệp THPT (ĐXTN), gồm:

- Điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Quy chế này;

- Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

- Điểm trung bình cả năm lớp 12;

- Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN.

Bạn đang xem: Điểm đỗ tốt nghiệp 2020

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT:

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp đối với học viên giáo dục thường xuyên:

Lưu ý: Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

2. Thi bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT?

Tại Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định công nhận trường hợp xét THPT khi đủ điều kiện sau:

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi;

- Các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10;

- Điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên;

Lưu ý: Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 Quy chế được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, để đậu tốt nghiệp THPT thì thí sinh phải có điểm thi xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên.

Xem thêm: Những Bài Thơ Về Ngày 20 /11, Mẫu Bài Cảm Nghĩ Báo Tường 20/11 Hay Nhất

3. Trình tự duyệt công nhận tốt nghiệp THPT

Tại khoản 2 Điều 44 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về duyệt công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

- Giám đốc sở GDĐT duyệt công nhận tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh đủ điều kiện và chịu trách nhiệm trước Bộ GDĐT về kết quả công nhận tốt nghiệp THPT của tỉnh mình;

- Sau khi báo cáo Bộ GDĐT, Giám đốc sở GDĐT công bố kết quả công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh ĐKDT ký và có giá trị đến khi được cấp Bằng tốt nghiệp THPT chính thức;

- Các sở GDĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT ngay sau khi kết thúc kỳ thi để quản lý, theo dõi.

4. Quy định về cấp phát và quản lý Bằng tốt nghiệp THPT

Theo Điều 45 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về cấp phát và quản lý Bằng tốt nghiệp THPT như sau:

4.1. Đối tượng được cấp Bằng tốt nghiệp THPT

Các đối tượng dự thi đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi hoặc người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước nếu đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp Bằng tốt nghiệp THPT.

4.2. Thẩm quyền quản lý việc cấp bằng tốt nghiệp THPT

Giám đốc sở GDĐT chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo việc cấp Bằng tốt nghiệp THPT, cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT và các loại giấy chứng nhận liên quan đến việc cộng điểm khuyến khích, xếp diện ưu tiên, bảo lưu kết quả trong kỳ thi theo quy định của Bộ GDĐT.

Ngọc Nhi


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info