Giải bài tập hoá học 10

Giải bài bác tập trang 83 bài xích 17 bội nghịch ứng oxi hóa khử Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: cho những phản ứng sau...

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá học 10


Bài 1 trang 82 sgk hoá học tập 10

Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO ( xrightarrow<>t^0) 2Hg + O2

B. СаСОз ( xrightarrow<>t^0) CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 ( xrightarrow<>t^0) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 ( xrightarrow<>t^0) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng như thế nào là bội nghịch ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

Chọn A

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 10

 Cho những phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở phản nghịch ứng nào NH3 không vào vai trò chất khử ?

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10

 Trong số những phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là làm phản ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Trong các phản ứng bên trên chi gồm phản ứng C là làm phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Trong làm phản ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

NO2 vào vai trò gì ?

A. Chỉ là chất oxí hoá.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là hóa học oxi hoá, dẫu vậy đồng thời cũng là hóa học khử.

D. Không là hóa học oxi hoá, ko là chất khử.

Chọn câu trả lời đúng.

LỜI GIẢI

NO2 đóng vai trò vừa là hóa học oxi hoá vừa là chất khử : C đúng.

Xem thêm: Áo Thun Cổ Lọ Nữ Tphcm Hàng Hiệu, Nên Mua Ở Đâu, Áo Thun Cổ Lọ Nữ Tphcm

Bài 5 trang 83 sgk hoá học 10

Phân biệt hóa học oxi hoá cùng sự oxi hoá, chất khử cùng sự khử. Rước thí dụ nhằm minh họa.

LỜI GIẢI

Chất oxi hoá là hóa học nhận electron.

Sự oxi hoá một chất là khiến cho chất kia nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là việc làm cho hóa học đó thu electron.

Thí dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Nguyên tử Fe nhường nhịn elcctron, là chất khử. Sự nhịn nhường electron của sắt được gọi là sự oxi hoá nguyên tử sắt.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hoá. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng.

Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Thế nào là bội phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy bố thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là bội phản ứng hoá học trong các số ấy có sự chuyển electron giữa những chất bội nghịch ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7 trang 83 sgk hoá học tập 10

Lập phương trình phản bội ứng oxi hoá - khử tiếp sau đây theo phương pháp thăng bằng electron :

a) đến MnO2 chức năng với dung dịch axit HCl đặc, chiếm được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) đến Cu tính năng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, lạnh thu được Cu(NO3)2, NO2 và H2O.

c) cho Mg tác dụng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s cùng H2O.

Lời giải

Các phương trình phán ứng oxi hoá - khử :

*

 

Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Cần từng nào gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc bẽo có vào 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?