Giáo trình cấp thoát nước trong nhà

I.

Bạn đang xem: Giáo trình cấp thoát nước trong nhà

Giáo trình cấp cho Thoát Nước

Giáo Trình cấp cho Thoát Nước (NXB thi công 2005) – Đỗ Trọng Miên gồm tất cả 122 Trang

Giáo trình cung cấp thoát nước tất cả 7 chương với những nội dung như sau: phần đông khái niệm cơ bạn dạng về khối hệ thống cấp nước, mạng lưới cấp nước, hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng, hệ thống cấp nước trong nhà, khái niệm tầm thường về hệ thống thoát nước, khối hệ thống thoát nước trong nhà và kiến thiết đường ống.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích mục đích ship hàng cho công tác giảng dạy và học hành của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành chuyên môn Môi trường.

*
Giáo Trình cấp Thoát Nước – Đỗ Trọng Miên

II. MỤC LỤC

Giáo Trình cấp Thoát Nước – Giáo Trình cấp Thoát NướcLời nói đầu 3Chương I : đầy đủ khái niệm cơ bạn dạng về khối hệ thống cấp nước 5

1.1. Các hệ thống cấp nước và tiêu chuẩn dùng nước 5

1.1.1. Các hệ thống cấp nuớc và tiêu chuẩn dùng nước 5

1.1.2. Tiêu chuẩn dùng nước 7

1.2. Lưu lại luựng và áp lực đè nén trong có lưới cung cấp nước 10

1.2.1. Xác minh luu luựng nuức tí nil toán 10

1.2.2. Áp lực nuớc vào mạng lươì cấp nước 10

Chuơng II : Mạng lưới cấp cho nươc 13

2.1. Sơ thiết bị và vẻ ngoài vạch tuycn mạng lưới cấp nước 13

2.1.1. Sơ trang bị mạng luứi cấp cho nước 13

2.1.2. Cách thức vạch con đường mạng lưới cấp nước 14

2.2. đo lường mạng lưứi cấp cho nưức 15

2.2.1. Những trường hợp giám sát mạng lưới 15

2.2.2. Một vài giả thiết để tính loan 16

2.2.3. Giám sát và đo lường thuỷ lực màng lưới cụt cấp cho nước 17

2.3. Cấu tạo mạng lưới cấp cho nước 20

2.3.1. Những loại óng sử dụng trong mạng luứi cung cấp nước 20

2.3.2. Lý lẽ bổ trí đường ống cấp cho nutre 21

2.3.3. Những thiết bị và dự án công trình tiên màng lưới cáp nuởc 22

2.3.4. Chi tiết mạng lưới cấp cho nước 24

Chương III : cấp cho nước cho công trường xây dựng 27

3.1. Mục tiêu dùng nước trên công trường xây dựng 27

3.2.

Xem thêm: Lâm Tâm Như Chia Tay Mối Tình 8 Năm Vì Bạn Thân, Tiểu Tam Nhận Cái Kết Xứng Đáng

Tiêu chuẩn dùng nước cho công trường xây dựng 27

3.3. Yêu thương cầu chất lượng nước 20

3.4. Khối hệ thống cấp nước tren công truờng thiết kế 29

3.4.1. Nguồn hỗ trợ nước 29

3.4.2. Khối hệ thống cấp nước 30

3.4.3. Các phần tử của khối hệ thống cấp nước 30

Chương IV : khối hệ thống cấp nước phía bên trong nhà 35

4.1. Trọng trách và các phần tử của khối hệ thống cấp nước trong đơn vị 35

4.2. Phân các loại và sơ đồ hệ thống cấp nước phía bên trong nhà 35

4.3. Áp lực vào hộ thống cấp nước bên trong nhà 38

4.4. Cấu tạo hệ thống cấp nước ben trong công ty 39

4.4.1. Đường ống dẫn nước vào trong nhà 39

4.4.2. Đồng hồ nước đo nước 42

4.4.3. Cấu trúc mạng lưới cấp nước trong công ty 46

4.4.4. Xây đắp mạng Iươi cấp nước trong công ty 51

4.4.5. Những công trình của khối hệ thống cấp nước trong bên 56

4.5. Cấp cho nuớc chữa trị cháy 60

4.5.1. Qui định chung 60

4.5.2. Phương pháp chữa cháy 63

4.5.3. Vẻ ngoài chữa cháy 63

Chương V : Khái niệm bình thường về nước thải 67

5.1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước và các dạng nước thải 67

5.2. Hộ thống nước thải 68

5.3. Sơ vật thoát nước khu cư dân 70

Chương VI : khối hệ thống thoát nước trong nhà 75

6.1. Nhiệm vụ và các phần tử của hệ thống thoát nước trong nhà 75