TẢI GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG

Hôm nay tôi sẽ share với các bạn KHO BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU cực khủng, chứa không hề ít giáo trình, tài liệu tìm hiểu thêm các môn học tương quan đến ngành Xây dựng bởi tôi tổng đúng theo từ tương đối nhiều nơi bên trên mạng.

Bạn đang xem: Tải giáo trình kỹ thuật thi công


Thứ tự những bài giảng, tư liệu được bố trí theo trình trường đoản cú bảng vần âm từ A mang đến Z cho chúng ta tiện theo dõi, tìm kiếm. Nếu muốn tìm nhanh tài liệu bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp phím CTRL+F cùng nhập vào môn đề xuất tìm để có kết quả nhanh nhất!
*
Trọn cỗ tài liệu ngành tạo cực hay
Bài giảng an ninh lao đụng - Nguyễn Văn Mỹ
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3cjZtQ1d1ZVNLNFU/view?usp=sharing&resourcekey=0-uwtnVuwvUQ0WgR0Y075aQw
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3M2ZiWHRpd0huQWc/view?usp=sharing&resourcekey=0-TulZA5fR_OthzXqVXx1HDg
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3X2poWVF4ZXItMjA/view?usp=sharing&resourcekey=0-ZqGUkFR_gkGe2zMxQHXgKQ

Bài giảng Địa hóa học công trình

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3YXd5YU5ibERidmM/view?usp=sharing&resourcekey=0-EEg0D_nV7KjZh1F15TcBDw
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3V2NmUGhZMUZzRW8/view?usp=sharing&resourcekey=0-lMNpHc6jJihbQ5_KC_EJGw

Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép 1

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3bnY2eGFEOE1ta2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-5-tf7zvJ-L8G3lEdUlfnfg

Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép 1 - ĐH Bách khoa TP hồ Chí Minh

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3bnY2eGFEOE1ta2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-5-tf7zvJ-L8G3lEdUlfnfg

Sách Kết cấu BTCT1 (Phần cấu khiếu nại cơ bản) - Thầy Phan quang Minh


https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3ZTJCOXlTYmNaMGc/view?usp=sharing&resourcekey=0-YqCDkGUFreEy0GtuQ-sSUg
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3S1VrWHhvTDl4SFk/view?usp=sharing&resourcekey=0-GaTv3Q8hueoARHg95BZ-4w
GS. Ngô nỗ lực Phong:https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3c0hSZldVQldIdDg/view?usp=sharing&resourcekey=0-VHIkzTFSvHCeNv_U9EKr0A
Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng:https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3cTdTWWlLN2VHN00/view?usp=sharing&resourcekey=0-7JzYr1KP0DTylAFi61Bb5w

Giáo trình Kết cấu khối bê tông 2

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Y1NBR1FjT0RnR3c/view?usp=sharing&resourcekey=0-eWj3m2mhWiNXVcRBn_3uKw

Sách Kết cấu form BTCT toàn khối - Thầy Lê Bá Huế

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Wm9TVGNPNHVydkk/view?usp=sharing&resourcekey=0-Zn1MVKHBP1BUS54wXjK_vg

Sách Kết cấu size BTCT (Nhà công nghiệp 1 tầng) - Thầy Trịnh Kim Đạm - Lê Bá Huế

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3aHlpemN0TF9IcWs/view?usp=sharing&resourcekey=0-R-FiJRI1AUp5Y7XPSJ_2rw

Giáo trình Kết cấu Bê tông và khối bê tông - Viện chuẩn chỉnh Anh

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3TTRYYlRNSmk1cVk/view?usp=sharing&resourcekey=0-qGtrVIwFJQ3QoNBYJr7qbw

Giáo trình Kết cấu BTCT2 (Kết cấu nhà cửa) - Thầy Bùi Thiên Lam

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3dDNkamhmdmt2UVE/view?usp=sharing&resourcekey=0-fLAwYUonEoZUdeT48Thkag

Sách cấu tạo BTCT - bộ Xây dựng - công ty TV gây ra DD Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3d2hYd3hqdEg4dHc/view?usp=sharing&resourcekey=0-zrutsfNU7AKhuf7rLLu2kA

Sách giám sát cột BTCT - Thầy Nguyễn Đình Cống

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3T1Z0dFJrNVNRdlE/view?usp=sharing&resourcekey=0-QjXoKXi-CBnHKOtPa2yYYg
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3NTEzRGx4bkNTckU/view?usp=sharing&resourcekey=0-Z8HO5-aNaSmE6L8s0q2hmw
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Rmp6RjRQR2U0eEk/view?usp=sharing&resourcekey=0-Pdwqzdl1zFX-XA1uC33v5g
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3U3B2Zld4YjNObjg/view?usp=sharing&resourcekey=0-Lk1zJwcf21wWw4EtNpCzHQ

Giáo trình Cơ học đất

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3UlZuVXhrZm9BZUU/view?usp=sharing&resourcekey=0-m34Qf9mybjNVzOCZ94z_SA
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Q1NzNGVkeWFpSDQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-3rzVPyNhKs2bgYOZ3AIOtg

Giáo trình Cơ học kết cấu 1 - Lều thọ Trình


https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3c3pObkR5WXFxaG8/view?usp=sharing&resourcekey=0-mmavCiwjHC8RNqRobboFLg
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3dzZNT3lpY3hYc2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-XPgQSDuSlDfMrFP68kcDSQ
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3LWdZT3V0NjJ6X2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-qJJN_V0n1Zm7KCsbWjm5NA
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3My1iM010T0k1dVU/view?usp=sharing&resourcekey=0-fMhP6cP-winldv-clUt9Kw
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3NjlrbzRhT3U0bVU/view?usp=sharing&resourcekey=0-KVHp2bjItCQ2fa3midAE4w

Bài giảng Kết cấu thép phần 1

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3by13eVBZUHA3dXc/view?usp=sharing&resourcekey=0-Bqfup3WT7rCHJblXZxoBPQ

Giáo trình Kết cấu thép một phần cấu kiện cơ phiên bản - Phạm Văn Hội


https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3aVl0NldnTzZqM1U/view?usp=sharing&resourcekey=0-gOzzFEe8mzDXgxSbwF5eow
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3b1JJelY5TFdvLUk/view?usp=sharing&resourcekey=0-HhM7x8dfBwjXrpubWdebHA

Giáo trình Kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hội

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Z080LThGMHptV3c/view?usp=sharing&resourcekey=0-dhoEq1UjVys1rRPNwKOKqg

Giáo trình Tính kết cấu thép - ĐH Bách khoa TP hồ Chí Minh

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3UWhKZjZUbHZ5Nzg/view?usp=sharing&resourcekey=0-CK7RcsD450XWoQFird7wxA

Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng liền kề - Wolfgang Schueller

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3UmEta1IzbDZjRE0/view?usp=sharing&resourcekey=0-tU0hM7R9OU6KlGsjZMBW0w

Bài giảng bản vẽ xây dựng 1 (Kiến trúc dân dụng)

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3V3FCZlAzZmJaLU0/view?usp=sharing&resourcekey=0-TQvUgZIsn47BR5I62rRYqw

Bài giảng phong cách thiết kế 2 (7 chương)

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3ZWg1TlVBRWE0MHc/view?usp=sharing&resourcekey=0-yVR387ri1TqziTCdjS8t7w

Bài giảng kiến trúc nhà dân dụng

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3NnVyX05JSDY2NjA/view?usp=sharing&resourcekey=0-byH3TqRqF-0w7uy8AEEDIw

Giáo trình phong cách thiết kế công nghiệp

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Xzd0S0FiNHFwbzQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-Y9D-Wxf0RrmEY6lXAgjCSQ

Giáo trình kỹ thuật đô thị


https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3NU9UN0dMc0NvN1U/view?usp=sharing&resourcekey=0-bM66CrpeX-jZHvw0DccajQ
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3bjVHMzMzWVFDQXc/view?usp=sharing&resourcekey=0-TOokctIpZP65mzFTDAk5IA

Giáo trình Kỹ thuật xây dựng 1 - Đỗ Trí Đức

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3SHc1TFVna2NVRXc/view?usp=sharing&resourcekey=0-oGSpciz9yPmfOUkBjkbVgg

Giáo trình Kỹ thuật thiết kế 2 - Đỗ Trí Đức


https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3ZjB3bEprSmtiOTQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-u0QvGIz6AXnovoqnhdpc8g
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Y1cwYWMxaXNxTzg/view?usp=sharing&resourcekey=0-HXib8IjevKy73tbLToKJDw
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3TWViRExTSXhSYzQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-VxW8xqduHx4qiKwWdM8d4Q

Bài giảng Nền móng

Bài giảng nới bắt đầu ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3YkxyOXhONGtCUVU/view?usp=sharing&resourcekey=0-85KgSe-6NVyMow4xMagIGw

Bài giảng cơ sở ĐH Xây dựng

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3cXhua29OS1k3NFk/view?usp=sharing&resourcekey=0-I2VKUEH4jz_yzALj6dfhCQ

Bài giảng nền tang ĐH giao thông vận tải vận tải

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3ZThNZm8xWjFzckU/view?usp=sharing&resourcekey=0-zip_871x3gyG-ERfape-mQ

Giáo trình Móng cọc phân tích xây dựng móng cọc - Vũ Công Ngữ


https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3QkFRc1FxWnJvbms/view?usp=sharing&resourcekey=0-F17tT_7uLhU3ybNnPxkTBQ
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3S0FCdXFuWmM4OGs/view?usp=sharing&resourcekey=0-Txh8RiRYo1v5_QWarzBcqA
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Sm4tUGkxMG94YUU/view?usp=sharing&resourcekey=0-7q9XzxDKOdkYRHFgROFPIw
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3YWZSRk5jaExQWHM/view?usp=sharing&resourcekey=0-a26By7LrHyDHh_21NdzFmw
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3THlZTEN4QnpuWU0/view?usp=sharing&resourcekey=0-We6QV6VcMWVWI_P2hbQ6qg
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3OFNlajUyT0hCR0k/view?usp=sharing&resourcekey=0-CJVust_UJEq73A03-6s2DA
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3bldBc2tUU2xFZlE/view?usp=sharing&resourcekey=0-96JBX_-CSxAMCI4ODrtH8g
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3bFBkVmhTTUpuQW8/view?usp=sharing&resourcekey=0-yHqVhRsn_aBfnMZbtDhc6Q
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3blVsMG9pUExJc00/view?usp=sharing&resourcekey=0-gKUu3fmGdSTOl4PPpBxv7A
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3VmMyMDlpXzBTWUk/view?usp=sharing&resourcekey=0-cIHUPES12z7DSL6zZTYvzg
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3a2dCb3hHVkRyQzg/view?usp=sharing&resourcekey=0-FvaUA6-fWryQ861X7inAmA
https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3Q1UtWVZfY2JvUTA/view?usp=sharing&resourcekey=0-DlSL-N6wxfG6HNpxB5c0Dw

Phương pháp đo tách bóc khối lượng dự toán


https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3STRTX3dMZjhVREU/view?usp=sharing&resourcekey=0-iQpHP_iB6WclBkAHAZka7w
Trên phía trên làThư viện bài giảng giáo trình cực phệ cho sv xây dựngđược sushibarhanoi.com dày công phát hành và share hoàn toàn miễn mức giá với mục tiêu giúp sinh viên đang theo học tập ngành xây dựng rất có thể tìm tìm tài liệu xây dựng, giáo trình và những bài giảng sản xuất dễ dàng.

Xem thêm: Rạp Lotte Cinema Đà Nẵng - Lịch Chiếu Phim Rạp Lotte Đà Nẵng


Chúng tôi đọc rằng không hẳn bạn nào cũng có điều khiếu nại mua đầy đủ bộ giáo trình dưới dạng sách in, thậm chí là là giáo trình photo. Công ty chúng tôi đồng cảm với bạn với lí bởi vì học trên mạng, tra cứu kiếm tư liệu trên internet và thực hành ngay trên sản phẩm tính, máy tính xách tay đã thành hướng học hành tất yếu vào thời đại công nghệ thông tin bùng phát như hiện nay.
Tất cả tài liệu xây dựng, giáo trình và những bài giảng xây dừng trong nội dung bài viết này gần như có unique khá tốt, bảo vệ nhu cầu học tập của bạn.