Giáo Trình Xử Lý Khí Thải

I. GIỚI THIỆU

Ô Nhiễm không khí Và cách xử trí Khí Thải – TẬP 1 – Trần Ngọc Chấn gồm tất cả 214 trang

Cuốn sách trình diễn những khái niệm độc hại không khí, các chiến thuật xử lý khí và sút thiểu, tính chất cơ phiên bản và độc tính của những dạng thải vào ko khí, các phương thức xử lý khí và lớp bụi và tương đối độc.

Bạn đang xem: Giáo trình xử lý khí thải

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích giao hàng cho công tác dạy cùng học tập của cán bộ, sv và các học viên sau đh chuyên ngành kỹ thuật Môi trường.

Xem thêm: 10 Kiểu Váy Hai Dây Đi Biển, Váy Đầm Maxi Trắng Đi Biển Giá Tốt Tháng 10, 2021

*
Ô nhiễm bầu không khí và cách xử trí khí thải – tập 1 – Trần Ngọc ChấnII. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ- NGUỒN PHÁT SINH VÀ TÁC HẠI CỦA CHÚNG.

1.1. Những chất ô nhiễm thường gặp trong môi trường thiên nhiên không khí

1.1.1. Nguồn ô nhiễm và độc hại tự nhiên

1.1.2. Nguồn ô nhiễm nhân tạo

1.2. Tác hại của những chất ô nhiễm không khí

1.2.1. Tác hại của những chất độc hại đối với bé người

1.2.2. Tác hại của các chất độc hại đối với súc vật

1.2.3. Tác hại của những chất độc hại đối cùng với thực vật

1.2.4. Tác hại của những chất ô nhiễm đối với vật dụng liệu

1.2.5. Hậu quả toàn cầu của ô nhiễm và độc hại không khí

1.3. Cần làm cái gi để đảm bảo hành tinh của chúng ta

CHƯƠNG 2. CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG CÓ LIÊN quan tiền ĐẾN SỰ KHUẾCH TÁN CHẤT Ô NHIỄM vào KHÍ QUYỂN.

2.1. Đặc điểm của khí quyển

2.2. Nhiệt hễ học của quá trình vận động thẳng đứng của một phần tử không khí

2.2.1. Đối với bầu không khí khô

2.2.2. Đối với không khí ẩm

2.2.3. Đối với bầu không khí bão hòa khá nước

2.3. Sự chuyển đổi nhiệt độ theo độ cao của không gian trong quy trình dãn nở hoặc nén xay đoạn nhiệt

2.4. Sự đổi khác nhiệt độ theo độ cao và độ bất biến của khí quyển

2.4.1. Khí quyển tạm bợ khi β > r

2.4.2. Khí quyển trung tính lúc β = r

2.4.3. Khí quyển bất biến khí 0 y với ϭZ

3.3.5. Những cấp định hình của khí quyển

3.4. So sánh hiệu quả tính toán nồng độ ô nhiễm trên mặt đất theo 3 phương pháp: Bosanquet – Pearson, Sutton và “mô hình Gauss”

3.5. Chiều cao hiệu quả của ống khói

3.5.1. Phương pháp của Davidson W.F

3.5.2. Bí quyết của Bosanquet – Carey cùng Halton

3.5.3. Công thức của Halland

3.5.4. Phương pháp của Briggs G.A

3.5.5. Phương pháp của M.E Berliand và một vài tác mang khác sống Nga

3.6 Sự và lắng đọng của bụi trong quy trình khuếch tán khí khải từ những nguồn điểm cao

3.7. Giám sát và đo lường khuếch tán chất độc hại từ nguồn điểm cao theo phương pháp Berliand M.E

3.8. Ví dụ tính toán xác định sự phân bổ nồng độ độc hại trên mặt khu đất theo các phương pháp khác nhau

3.9. Ảnh tận hưởng của địa hình so với quá trình khuếch tán hóa học ô nhiễm

3.10. Ảnh tận hưởng của lớp nghịch nhiệt tới sự khuếch tán chất ô nhiễm

3.11. đo lường và thống kê nồng độ trung bình của hóa học ô nhiemx trên mặt đất do các nguồn thải ra

3.12. Khẳng định nồng độ kha khá tổng cộng trên mặt đất vì nhiều nguồn điểm trên cao gây ra

3.13. Xác minh sự phân bổ nồng độ chất ô nhiễm theo độ cao trên khía cạnh phẳng đứng trải qua nguồn thải

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN KHUẾCH TÁN CHẤT Ô NHIỄM TỪ CÁC NGUỒN THẤP

4.1. Khái niệm phổ biến về mối cung cấp thải

4.2. Xác minh nồng độ ô nhiễm và độc hại do những nguồn tốt dạng ống khói, ống thải khí và cửa ngõ mái thông khói nhà công nghiệp gây ra