Ic giải mã led 7 đoạn

Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi là hiện nay các IC nào thường được dùng phổ biến để tạo mạch tổ hợp giải mã LED 7 đoạn ? như mình thì mình biết IC 74LS47 và bạn nào có file demo Proteus đơn gian thiết kế mạch tổ hợp đếm từ 0-7 thì cho mình xin tham khảo với, xin cám ơn các bạn.

Bạn đang xem: Ic giải mã led 7 đoạn


*

*
*
*

Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi là hiện nay các IC nào thường được dùng phổ biến để tạo mạch tổ hợp giải mã LED 7 đoạn ? như mình thì mình biết IC 74LS47 và bạn nào có file demo Proteus đơn gian thiết kế mạch tổ hợp đếm từ 0-7 thì cho mình xin tham khảo với, xin cám ơn các bạn.

Xem thêm: Top 6 Ứng Dụng Hay Cho Iphone, Ipad Miễn Phí Tốt Nhất 2020, 15+ Ứng Dụng Hay Cho Iphone, Miễn Phí 2021


Mạch:
*
Code :
#include#include void main(){ unsigned char i,ma<>={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; while(1) { for(i=0;i{ P2=ma; delay(200); } }}
*

*
*

Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi là hiện nay các IC nào thường được dùng phổ biến để tạo mạch tổ hợp giải mã LED 7 đoạn ? như mình thì mình biết IC 74LS47 và bạn nào có file demo Proteus đơn gian thiết kế mạch tổ hợp đếm từ 0-7 thì cho mình xin tham khảo với, xin cám ơn các bạn.
k cần dùng VDK, chỉ cần 7490 vs 7447 là đc, thêm bộ đếm tiến or lùi nếu bn đang học VDK thì dùng để cho bik thêm về MCU
Trong mỗi chương trình hiệu ứng bạn viết thêm lệnh dò nút nhấn, nếu nhấn thì thoát khỏi hiệu ứng đó liền, nếu không nhấn thì vẫn tiếp tục chạy hiệu ứng đó....