KỆ ĐỂ RAU CỦ NHÀ BẾP

Availability: Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":770000,"display_regular_price":850000,"image":"title":"Ke-xoay-nha-bep-4-tang (3)","caption":"","url":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-4-tang-3.jpg","alt":"Ku1ec7 u0111u1ef1ng rau củ cu1ee7 quu1ea3 nhu00e0 bu1ebfp 4 tu1ea7ng cu00f3 bu00e1nh xe di chuyu1ec3n u0111a nu0103ng","src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-4-tang-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-4-tang-3.jpg","full_src_w":702,"full_src_h":702,"gallery_thumbnail_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-4-tang-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-4-tang-3.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"3504","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":499,"min_qty":1,"price_html":"850.000u0111 770.000u0111","sku":"KB002","variation_description":"","variation_id":3508,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai":"5-tang","availability_html":" Availability: Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":880000,"display_regular_price":990000,"image":"title":"Ke-xoay-nha-bep 5-tang (3)","caption":"","url":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-5-tang-3.jpg","alt":"ku1ec7 u0111u1ef1ng rau xanh cu1ee7 quu1ea3 nhu00e0 bu1ebfp, ku1ec7 chuyển phiên u0111a nu0103ng nhu00e0 bu1ebfp, ku1ec7 lu01b0u tru1eef di u0111u1ed9ng, ku1ec7 luân chuyển 360 u0111u1ed9 u0111u1ef1ng rau xanh cu1ee7 quu1ea3","src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-5-tang-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-5-tang-3.jpg","full_src_w":702,"full_src_h":702,"gallery_thumbnail_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-5-tang-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/Ke-xoay-nha-bep-5-tang-3.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"3498","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"990.000u0111 880.000u0111","sku":"KB003","variation_description":"","variation_id":3509,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai":"3-tang","availability_html":" Availability: Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":600000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"ke-xoay-nha-bep-3-tang (3)","caption":"","url":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/ke-xoay-nha-bep-3-tang-3.jpg","alt":"ku1ec7 u0111u1ef1ng rau cu1ee7 quu1ea3 nhu00e0 bu1ebfp, ku1ec7 xoay u0111a nu0103ng nhu00e0 bu1ebfp, ku1ec7 lu01b0u tru1eef di u0111u1ed9ng, ku1ec7 luân chuyển 360 u0111u1ed9 u0111u1ef1ng rau cu1ee7 quu1ea3 3 tu1ea7ng","src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/ke-xoay-nha-bep-3-tang-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/ke-xoay-nha-bep-3-tang-3.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/ke-xoay-nha-bep-3-tang-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sushibarhanoi.com/wp-content/uploads/2021/07/ke-xoay-nha-bep-3-tang-3.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"3501","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":500,"min_qty":1,"price_html":"750.000u0111 600.000u0111","sku":"KB001","variation_description":"","variation_id":3507,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A">">
LoạiChọn một tùy chọn3 tầng4 tầng5 tầngXóa

Kệ xoay đa năng nhà bếp, Kệ đựng rau hoa quả nhà bếp, Kệ lưu trữ di động, kệ nhằm đồ phòng bếp thông minh gồm bánh xe dịch chuyển 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng

Chất liệu thép không gỉ tô tĩnh điện

Đặt sản phẩm tại website và để được miễn phí ship hàng toàn quốc


Kệ xoay đa-zi-năng nhà nhà bếp Kệ nhằm đựng rau hoa quả trong bên bếp, kệ xoay tuyệt vời đựng đồ nhà bếp, kệ lưu trữ di động

Kệ đựng rau trái cây xoay tròn 360 độ, kệ lưu trữ đồ nhà bếp đa zi năng 3/4/5 tầng gồm bánh xe di chuyển

– – – – – – – – – – – – – –


Công dụng sản phẩm: Kệ xoay đa zi năng nhà bếp, Kệ để đựng rau hoa quả trong đơn vị bếp, kệ xoay tuyệt vời đựng đồ dùng nhà bếp, kệ lưu trữ di động