KINH CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN - CHỮ TO

Chú Đại Bi 7 biến chuyển giọng hiểu nhanh, chữ to, vì thầy thích hợp Trí bay tụng.

Bạn đang xem: Kinh chú đại bi 7 biến - chữ to

Khiếp chú Đại Bi 7 biến cho tất cả những người chưa thuộc.


Chú Đại Bi được ví như kinh cứu vớt khổ, bất cứ ai trì tụng chú Đại Bi với tất cả tâm thành chắc chắn đều đạt được tất cả những điều hy vọng cầu, ước nguyện. Vậy chú Đại Bi 7 đổi mới là gì? giải đáp tụng chú Đại Bi 7 biến cho tất cả những người chưa thuộc.

*

Niệm chú Đại Bi 7 biến

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trọng điểm đà la ni

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da

2. Nam tế bào a rị da

3. Bà lô yết đế thước chén ra da

4. Người tình Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phát duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17. Mãng cầu ma bà dà

18. Ma phát đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha người tình đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô vạc xà da đế

29. Ma ha phát xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá xác định giá ra

34. Mạ mạ phân phát ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất mãng cầu thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phân phát sa phạt sâm

40.

Xem thêm: Mua Online Khóa Chống Trộm Xe Máy Chính Hãng? Khóa Chống Trộm Xe Máy

Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Sơn rô sơn rô

46. Người yêu Đề dạ tình nhân Đề dạ

47.Bồ đà dạ ý trung nhân đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha vớ đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha

68. đưa kiết ra a vớ đà dạ

69. Ta bà ha

70. Cha đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất năng lượng điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời chúng ta theo dõi tử vi đông phương để cập nhật thêm những tin tức hữu ích khác.