Lịch Sử Và Địa Lí 6

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Với soạn, giải bài bác tập lịch sử vẻ vang lớp 6 sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn sẽ giúp học sinh làm bài tập cùng trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa lịch sử hào hùng 6.


Giải bài tập lịch sử vẻ vang lớp 6 (sách mới)

Giải bài bác tập lịch sử dân tộc 6 Kết nối trí thức với cuộc sống

Chương 1: bởi sao buộc phải học định kỳ sử

Chương 2: xã hội nguyên thủy

Chương 3: làng hội cổ đại

Chương 4: Đông phái mạnh Á từ rất nhiều thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến chũm kỉ X

Chương 5: nước ta từ khoảng chừng thế kỉ VII trước công nguyên mang đến đầu nạm kỉ X

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 6 - Cánh diều

Chương 1: bởi sao nên học kế hoạch sử?

Chương 2: Thời nguyên thủy

Chương 3: làng hội cổ đại

Chương 4: Đông phái mạnh Á (Từ đông đảo thế kỉ tiếp cạnh bên công nguyên đến cụ kỉ X)

Chương 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc

Chương 6: Thời bắc thuộc và phòng bắc trực thuộc (Từ cố kỉnh kỉ II trước công nguyên cho năm 938)

Chương 7: quốc gia chăm-pa và vương quốc phù nam

Giải bài tập lịch sử 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Chương 1: lý do cần học lịch sử?

Chương 2: giai đoạn nguyên thủy

Chương 3: xóm hội cổ đại

Chương 4: Đông phái mạnh Á từ đa số thế kỉ tiếp liền kề công nguyên đến cố kỉnh kỉ X

Chương 5: vn từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu cố kỉnh kỉ X

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài bác tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác: