MỘT NGƯỜI THỢ LÀM TRONG 2 NGÀY

Hãy nhập thắc mắc của bạn, sushibarhanoi.com đang tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Nếu như không thỏa mãn với những câutrả lời gồm sẵn, bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Một người thợ làm trong 2 ngàyMột tín đồ thợ làm trong 2 ngày hằng ngày làm 8giờ thì được 112 thành phầm .Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày từng ngày làm 9h thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?
Số tiếng ng thợ làm đc là :

8.2=16(h)

Số thành phầm làm trong 1 h là :

112:16=7(san pham)

Số h làm cho trog 3 ngày là :

9.3=27 (h)

Số thành phầm làm đc là :

7.27=189(san pham)

Vậy ng thợ đó có tác dụng trong 3 ngày hàng ngày làm 9 h thì được 189 sản phẩmSố h fan thợ lm được là:

8.2=16(h)

1h lm đc số thành phầm là;

112:16=7(sản phẩm)

số h lm trg 3 ngày là:

9.3=27(h)

số sản phẩm lm đc là:

7.27=189(sản phẩm)

đs=189 sản phẩm

#HỌC TỐT#số giờ fan thợ có tác dụng được là :

2 x 8 = 16 ( tiếng )

1 giờ làm cho được số thành phầm là :

112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

số giờ làm trong 3 ngày là :

9 x 3 = 27 ( tiếng )

số sản phẩm làm được là :

7 x 27 = 189 ( thành phầm )

Đs : 189 sản phẩm


Giải

Số giờ tín đồ thợ làm cho được là :

2 x 8 = 16 ( giờ đồng hồ )

Số thành phầm làm trong 1 giờ là :

112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

Số giờ có tác dụng trong 3 ngày là :

9 x 3 = 27 ( giờ đồng hồ )

Số sản phẩm làm được là :

27 x 7 = 189 ( sản phẩm )

Đs : 189 sản phẩm

Nhớ tíck nhé

Ai kết các bạn với mìnhđi mình hết lượt rồi


2 ngày - 8 giờ đồng hồ / ngày- 112 sản phẩm

3 ngày - 9h / ngày- .... Sản phẩm ?

Nếu có tác dụng 3 ngày hằng ngày 8 giờ thì làm được số sản phẩm là:

112 x 3 : 2 = 168 (sản phẩm)

Nếu có tác dụng 3 ngày từng ngày 9giờ thì làm được số thành phầm là:

168 x 9 : 8 = 189 (sản phẩm)

Đ/S: 189 sản phẩm

Chúc bạn học tốt !!!


189 đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn các bạn nhớ


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Một người thợ có tác dụng trong 2 ngày hằng ngày làm 8 giờ đồng hồ thì làm cho được 112 sản phẩm. Hỏi fan thợ đó làm trong 3 ngày hàng ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng một số loại ?

Đọc tiếp...

Mỗi giờ tín đồ thợ đó làm được số thành phầm là:

112 : ( 8 ×2 ) = 7 ( sản phẩm ).

Xem thêm: Cách Đăng Ký Sms Banking Agribank Qua Điện Thoại, Sms Banking Agribank Là Gì

Trong ba ngày tín đồ thợ kia làm toàn bộ số tiếng là :

9×3 = 27 ( giờ đồng hồ ).

Trong bố ngày bạn thợ đó được toàn bộ số sản phẩm là :

7×27 = 189 ( thành phầm ).

Đáp số : 189 sản phẩm .


Một người thợ làm cho trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ đồng hồ thì làm cho được 112 thành phầm . Hỏi người thợ đó có tác dụng trong 3 ngày hằng ngày làm 9h thì được bao nhiêu sản phẩm cùng nhiều loại ?

Đọc tiếp...

Mỗi giờ người thợ đó có tác dụng được số sản phẩm là:

112 : ( 8 x2 ) = 7 ( thành phầm )

Trong ba ngày người thợ đó làm toàn bộ số giờ là :

9 x3 = 27 ( giờ đồng hồ )

Trong cha ngày người thợ kia được tất cả số thành phầm là :

7 x27 = 189 ( sản phẩm )

Đáp số : 189 sản phẩm


soát sổ Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗