Nghỉ tết được hưởng lương mấy ngày

Cho tôi hỏi tết Nguyên đán người lao động được nghỉ mấy ngày? Tôi làm người lao động nghỉ tết Nguyên đán có được nghỉ hưởng nguyên lương không? Nếu tôi không nghỉ tết Nguyên đán mà vẫn đi làm có tiền lương có cao không? Tết Nguyên đán sắp đến người lao động có được thưởng không? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Gia Hân đến từ Long An.
*
Nội dung chính

Tết Nguyên đán người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định số ngày nghỉ tết Nguyên đán hưởng nguyên lương của người lao động cụ thể như sau:

Nghỉ lễ, tết1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);b) Tết Âm lịch: 05 ngày;c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Bạn đang xem: Nghỉ tết được hưởng lương mấy ngày

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo đó, trường hợp của bạn là người lao động được nghỉ 05 ngày tết Âm lịch và được hưởng nguyên lương.

*

Tết Nguyên đán (Hình từ Internet)

Vẫn đi làm vào ngày tết Nguyên đán mức lương có cao không?

Căn cứ quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Xem thêm: Đèn Trợ Sáng L4X Chính Hãng ), Đèn Trợ Sáng L4X Plus Chính Hãng

Như vậy, trường hợp bạn thắc mắc người lao động đi làm ngày nghỉ tết Nguyên đán được tính lương làm thêm giờ vào ngày tết Nguyên đán ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương ngày làm việc bình thường.

Tết Nguyên đán sắp đến người lao động có được thưởng không?

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định thưởng như sau:

Thưởng1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, công được phép được thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác. Và cũng không bắt buộc công ty phải thưởng tết Nguyên đán. Quy chế thưởng sẽ do công ty quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và phải được công khai tại nơi làm việc.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết Nguyên đán thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp không?

Theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định nghỉ hằng tuần như sau:

Nghỉ hằng tuần1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết Âm lịch (tết Nguyên đán) thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.