Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

“Phá cường địch, báo hoàng ân” mẫu chữ bộc lộ lòng yêu nước của người nhân vật nào?

A.

Bạn đang xem: Phá cường địch báo hoàng ân

Trần Quốc Tuấn

B.Lý thường Kiệt

C.Trần Quốc Toản

D.Trần quang Khải


*

Lời giải:

Trần Quốc Toảnlà một quý tộc bên Trần. Trong toàn cảnh quân Nguyên sẵn sàng xâm lược Đại Việt, năm 1282, triều è đã tổ chức triển khai hội nghị Bình Than cùng với sự tham gia của các quý tộc và những tướng lĩnh cao cấp nhất trong phòng Trần. Bấy giờ, tuy là quý tộc, đã từng có lần phong tới tước Hầu – Hoài Văn Hầu nhưng vị còn vượt trẻ buộc phải không được tham dự.

Khi về nhà, trần Quốc Toản cùng rất tôi tớ tậu sửa binh khí cùng chiến thuyền, dựng cờ thêu sáu chữ“Phá cường địch, báo hoàng ân”(nghĩa là phá giặc mạnh, báo ân vua).

Khi trận chiến tranh lần máy hai nổ ra, è cổ Quốc Toản cũng vừa đến tuổi thành niên. Đội quân rộng một ngàn con người do trằn Quốc Toản lập ra cùng trực tiếp chỉ huy đã sát cánh chiến đấu cùng với quân đội chủ lực của triều đình, lập được không ít chiến công xuất sắc. Vào chiến dịch Thăng Long cùng Chương Dương. Nai lưng Quốc Toản đã dũng mãnh hi sinh

Đáp án đề nghị chọn là:C


Đúng 1
bình luận (0)
*

Câu 7. Trong cuộc nội chiến chống quân Nguyên lần máy hai, ai là tín đồ tự giương cao lá cờ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?

A. Trần quang quẻ Khải.

B. Trần Quốc Toản.

C. Trần Quốc Tuấn.

D. Trần Khánh Dư.

Câu 8. Khi Mông Cổ đến sứ giả cho đưa thư rình rập đe dọa và dụ mặt hàng vua Trần, thái độ vua Trần như vậy nào?

A. Chém đầu sứ mang ngay trên chỗ.

B. Vội xoàn xin giảng hòa.

C. Bắt giam sứ đưa vào ngục.

D. Trả lại thư ngay.

Câu 9. Nhà Lý luôn kiên quyết giữ lại vững phép tắc gì vào khi duy trì mối bang giao với những nước bóng giềng?

A. Hòa hảo, thân thiện.

B. Mở cửa, trao đổi, giữ thông mặt hàng hóa.

C. Đoàn kết, kiêng xung đột.

D. Giữ vững chủ quyền và trọn vẹn lãnh thổ.

Câu 10. Thời Trần, chức quan làm sao chăm lo, khích lệ nông dân sản xuất?

A. Hà đê sứ.

B. Khuyến nông sứ.

C. Đồn điền sứ với hà đê sứ.

D. Đồn điền sứ.

Câu 11. Đâu là bộ bao gồm sử trước tiên có quý giá của nước ta?

A. Đại Việt thực lục.

B. Đại Việt sử kí toàn thư.

C. Đại Việt sử lược.

D. Đại Việt sử kí.

Câu 12. Điểm giống như nhau trong cơ chế tổ chức quân đội thời bên Lý đối với thời công ty Trần là

A. Xây dựng theo công ty trương “đông đảo, tinh nhuệ”.

B. Tập trung xây cất lực lượng quân team đông nhằm áp hòn đảo kẻ thù.

C. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Thu Nhập Youtube Bất Kỳ, Kiểm Tra Thu Nhập Của Một Kênh Youtube Bất Kỳ

D. Xây dựng theo chủ trương “cốt tinh nhuệ, không cốt đông”.

Câu 13. Một lực lượng quân đội quan trọng chỉ xuất hiện trong triều Trần đó là

A. Cấm quân.

B. quân các lộ.

C. quân những địa phương.

D. quân của các vương hầu.

Câu 14. Một trong những điểm sáng của khoa cử thời Lý là

A. Mỗi năm đều phải sở hữu khoa thi.

B. Chương trình thi cử thuận tiện nên số tín đồ đỗ đạt cao.

C. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, qui củ, khi nào triều đình nên mới mở khoa thi.

D. 5 năm một lượt triều đình tổ chức triển khai khoa thi.

Câu 15. Ý làm sao không phản ánh bối cảnh thành lập và hoạt động nhà è cổ đầu gắng kỉ XIII?

A. Trần Thủ Độ đem quân đi lật đổ nhà Lý, chuyển Trần Cảnh lên ngôi.

B. Thành lập trong toàn cảnh nhà Lý suy yếu.

C. Nhà Lý phải phụ thuộc vào thế lực công ty Trần.

D. Lý Chiêu Hoàng kết duyên với è Cảnh cùng nhường ngôi đến chồng.

Câu 16. Thể hiện chứng tỏ nho giáo ngày càng phát triển ở thời nai lưng là

A. các đơn vị nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng đặc biệt trong bộ máy nhà nước.

B. các đơn vị nho được tham gia các buổi thiết triều.

C. các công ty nho được phụ trách quá trình ngoại giao.

D. các nhà nho được rất nhiều bổng lộc.

Câu 17. Cuộc tiến công tập kích sang khu đất Tống của Lý thường xuyên Kiệt là

A. hành động chính đại quang minh tự vệ.

B. hành hễ trấn áp công ty Tống.

C. nhằm giải quyết mâu thuẫn thân hai nước.

D. cuộc chiến tranh xâm lược.

Câu 18. Sự cải cách và phát triển của nntt dưới thời nai lưng không mang ý nghĩa sâu sắc nào sau đây?

A. Là đk để Đại Việt thực hiện chiến tranh mở sở hữu bờ cõi.

B. Tạo điều kiện để văn hóa cải tiến và phát triển rực rỡ.

C. Là các đại lý để củng cố chính sách phong kiến chăm chế.

D. Ổn định đời sống quần chúng. # và tình trạng xã hội.

Câu 19. Đâu là tầng lớp thấp kém độc nhất trong làng mạc hội thời Trần?

A. nông dân

B. thương nhân

C. thợ thủ công.

D. nông nô, nô tì.

Câu 20. Địa danh nào gắn sát với gần như chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần vào cuộc nội chiến lần lắp thêm hai phòng quân xâm chiếm Nguyên?