NGUYÊN THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TỪ TRẦN

Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam, quản trị nước cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam, chính phủ nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn vô thuộc thương tiếc báo tin:


*
*
*
*
Đồng chí Phan Văn Khải.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, bạn hữu đã có không ít đóng góp lớn so với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bạn đang xem: Nguyên thủ tướng phan văn khải từ trần

Đồng chí đã được Đảng, bên nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và những Huân, Huy chương cao niên khác của vn và quốc tế. 

Đồng chí mất đi là 1 tổn thất so với Đảng, đơn vị nước với nhân dân ta. 

Để tỏ lòng tưởng nhớ bè bạn Phan Văn Khải, Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam, quản trị nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam, cơ quan chính phủ nước cùng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam, Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc vn quyết định tổ chức triển khai tang lễ bè bạn Phan Văn Khải với nghi thức Quốc tang. 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ bao gồm trị, nguyên Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam 

Năm 1947, Đồng chí gia nhập Đội trẻ em xã và làm cho cán bộ thiếu nhi buôn bản Tân An Hội, huyện Hóc Môn. Năm 1948 - 1949, làm Ủy viên Ban Chấp hành thiếu nhi huyện Hóc Môn, tỉnh giấc Gia Định. 

Năm 1950 mang lại năm 1951, Đồng chí làm công tác làm việc văn thư tỉnh Đoàn giới trẻ tỉnh Gia Định. 

Năm 1952 mang đến năm 1954, Đồng chí làm công tác làm việc văn phòng của mặt trận Liên Việt thức giấc Gia Định Ninh, văn phòng Tỉnh ủy cùng Ủy ban binh cách tỉnh Gia Định Ninh. 

Tháng 10-1954, Đồng chí tập trung ra Bắc. 

Năm 1955 cho năm 1957, Đồng chí làm công tác giảm tô dịp 7 ở Hà Nam, dịp 4 cách tân ruộng đất ở tỉnh sơn Tây và đợt 5 cải tân ruộng đất ở Bắc Hưng Yên. 

Tháng 8-1957 đến năm 1959, Đồng chí học văn hóa ở Trường vấp ngã túc công nông Trung ương. 

Tháng 8-1959 mang lại tháng 8/1960, Đồng chí học Trường ngoại ngữ Trung ương. 

Tháng 9-1960 đến tháng 6-1965, Đồng chí học tập Đại học kinh tế tài chính quốc dân Mát-xcơ-va, Liên Xô. 

Tháng 6-1965 cho năm 1971, Đồng chí làm cán bộ, Phó phòng, Trưởng chống Vụ Tổng hợp, Ủy ban planer Nhà nước. 

Năm 1972 đến năm 1975, Đồng chí làm cho cán cỗ nghiên cứu kinh tế miền Nam, năm 1973 vào mặt trận B2, năm 1974 Đồng chí ra hà nội thủ đô làm Vụ phó Vụ Kế hoạch chi viện, Ủy ban Thống nhất. 

Năm 1976 mang đến năm 1978, Đồng chí làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1979 mang lại năm 1980, Đồng chí làm Thành ủy viên, Ủy viên thường xuyên vụ Thành ủy, công ty nhiệm Uỷ ban Kế hoạch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1981 đến năm 1984, Đồng chí làm Phó túng thiếu thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Đại hội đại biểu việt nam lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Đồng chí được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng. Tại hội nghị lần vật dụng bảy Ban Chấp hành trung ương khóa V (năm 1984), Đồng chí được bầu vào Ủy viên phê chuẩn Ban Chấp hành tw Đảng. 

Năm 1985 cho tháng 3-1989, Đồng chí làm cho Phó túng thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm VI của Đảng (tháng 12-1986), Đồng chí liên tiếp được thai lại vào Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng. 

Tháng 4-1989 cho tháng 6-1991, Đồng chí quản lý nhiệm Ủy ban chiến lược Nhà nước. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị VII của Đảng (tháng 6-1991), Đồng chí thường xuyên được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng được trung ương bầu vào Ủy viên Bộ chủ yếu trị. 

Tháng 7-1991, Đồng chí có tác dụng Phó quản trị Hội đồng nhất trưởng; tháng 9-1992 cho tháng 8-1997 làm Phó Thủ tướng bao gồm phủ. 

Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng VIII của Đảng (tháng 6-1996), Đồng chí liên tiếp được thai lại vào Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, thường xuyên được trung ương bầu vào Ủy viên Bộ chủ yếu trị; Đồng chí có tác dụng Phó Thủ tướng trực thuộc Chính phủ. 

Tháng 9-1997, Đồng chí làm cho Thủ tướng thiết yếu phủ; làm cho Ủy viên hay vụ Bộ chính trị mon 1-1998. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001), Đồng chí liên tiếp được thai lại vào Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng và được tw bầu vào Ủy viên Bộ chủ yếu trị, thường xuyên làm Thủ tướng chính phủ nước nhà đến mon 7-2006. 

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng những khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ chính trị những khóa VII, VIII, IX; Ủy viên hay vụ Bộ bao gồm trị khóa VIII; Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. 

Do có khá nhiều công lao và đóng góp lớn so với sự nghiệp giải pháp mạng của Đảng và dân tộc, Đồng chí đã làm được Đảng và Nhà nước khuyến mãi ngay thưởng Huân chương Sao vàng, những Huân chương, Huy chương cao thâm khác của nước ta và thế giới và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. __________________________  DANH SÁCH  Ban Lễ tang đồng minh Phan Văn Khải,  nguyên Ủy viên Bộ thiết yếu trị, nguyên Thủ tướng chủ yếu phủ  nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam 

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Việt Nam, trưởng ban Lễ tang. 2. Đồng chí è cổ Đại Quang, Ủy viên Bộ bao gồm trị, quản trị nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ bao gồm trị, Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam. 4. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, chủ tịch Quốc hội nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam. 5. Đồng chí trằn Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, sở tại Ban túng bấn thư, công ty nhiệm Ủy ban đánh giá Trung ương. 6. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ bao gồm trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. 7. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ bao gồm trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương. 8. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng ban Dân vận Trung ương. 9. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ bao gồm trị, túng thiếu thư tw Đảng, trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương. 10. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, túng bấn thư Thành ủy tp Hồ Chí Minh. 11. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, túng thiếu thư Thành ủy Hà Nội. 12. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 13. Đồng chí Thượng tướng tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an. 14. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ nước ngoài giao. 15. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng bấn thư tw Đảng, Chánh Văn phòng tw Đảng. 16. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, túng bấn thư trung ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân về tối cao. 17. Đồng chí Thượng tướng tá Lương Cường, túng thiếu thư trung ương Đảng, nhà nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội quần chúng Việt Nam. 18. Đồng chí è Thanh Mẫn, Ủy viên trung ương Đảng, quản trị Ủy ban trung ương Mặt trận nhà nước Việt Nam. 19. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên trung ương Đảng, Phó quản trị nước. 20. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên tw Đảng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ. 21. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội. 22. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên trung ương Đảng, trưởng phòng ban Đối nước ngoài Trung ương. 23. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Nội vụ. 24.

Xem thêm: Game Đố Mẹo - Game Hỏi Xoáy Đáp Xoay

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ chiến lược và Đầu tư. 25. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên tw Đảng, quản trị Tổng Liên đoàn Lao hễ Việt Nam. 26. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên tw Đảng, chủ tịch Hội dân cày Việt Nam. 27. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên trung ương Đảng, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh nữ Việt Nam. 28. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên tw Đảng, cỗ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng thiết yếu phủ. 29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên trung ương Đảng, nhà nhiệm văn phòng Quốc hội. 30. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên tw Đảng, công ty nhiệm Văn phòng quản trị nước. 31. Đồng chí Trung tướng mạo Võ Minh Lương, Ủy viên trung ương Đảng, tư lệnh Quân khu vực 7. 32. Đồng chí Thượng tướng tá Nguyễn Văn Được, quản trị Hội Cựu binh sĩ Việt Nam. 33. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết tw Đảng, túng thiếu thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản hồ nước Chí Minh. DANH SÁCH 

Ban tổ chức Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Thủ tướng chính phủ nước cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ bao gồm trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thư tw Đảng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng. 3. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương. 4. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên tw Đảng, cỗ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng bao gồm phủ. 5. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên trung ương Đảng, chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước. 6. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên trung ương Đảng, công ty nhiệm công sở Quốc hội. 7. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên trung ương Đảng, Phó túng thiếu thư Thành uỷ, quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch. 9. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. 10. Đồng chí Thượng tướng tá Nguyễn Văn Thành, Ủy viên tw Đảng, lắp thêm trưởng bộ Công an. 11. Đồng chí Thượng tướng trằn Đơn, Ủy viên tw Đảng, sản phẩm trưởng cỗ Quốc phòng. 12. Đồng chí Trung tướng tá Võ Minh Lương, Ủy viên tw Đảng, tư lệnh Quân quần thể 7. 13. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên tw Đảng, thiết bị trưởng trực thuộc Bộ ngoại giao. 14. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên tw Đảng, Phó túng thiếu thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hà Nội. 15. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y tế. 16. Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe mạnh cán bộ Trung ương. 17. Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó trưởng ban Đối nước ngoài Trung ương. 18. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, tứ lệnh cỗ Tư lệnh Cảnh vệ. 19. Đại diện gia đình. ____________________ THÔNG BÁO 

Lễ viếng, Lễ truy điệu cùng Lễ an táng bạn bè Phan Văn Khải 

Tang lễ đồng minh Phan Văn Khải được tổ chức theo nghi tiết Quốc tang. 

Linh cữu bằng hữu Phan Văn Khải được quàn trên Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng thời hạn này, trên Trung tâm họp báo hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, bố Đình, hà nội thủ đô cũng diễn ra Lễ viếng, Lễ tróc nã điệu bạn bè Phan Văn Khải. 

Đài Truyền hình nước ta và Đài tiếng nói việt nam sẽ tường thuật thẳng Lễ viếng, Lễ truy vấn điệu cùng Lễ an táng bằng hữu Phan Văn Khải tại thành phố hồ chí minh và trên Hà Nội.