Thông Báo Chung Đại Học Luật Tp Hcm

*
Đặt làm trang chủ

Thông báo chung

Kế hoạch đào tạo

Lịch trình đào tạo

Thời khóa biểu

Đăng cam kết lớp học tập phần

Học bổng

Lịch thi

Học phí

Phiếu nhập điểm

Học vụ

Niên luận - khóa luận

Tốt nghiệp

Trọng số môn học

Văn bằng

Khen thưởng - Kỷ luật

Chương trình hội đàm quốc tế

Chương trình đàm phán trong nước

Văn bản - Biểu mẫu

Cẩm nang sv năm học tập 2021 - 2022

Thư viện dùng chung khối ngành khiếp tế


thông tin tuyển sinh thương lượng sinh viên trên Trường Đại học kinh tế tài chính - hình thức (ĐHQG TP.HCM) học kỳ II, năm học tập 2020-2021
*

trường Đại học kinh tế tài chính - Đại học nước nhà Hà Nội thông tin chương trình dàn xếp sinh viên trên Trường Đại học tài chính - chính sách (ĐHQG TP.HCM) học kỳ II, năm học tập 2020-2021
Sinh viên sẽ theo học lịch trình đào tạo chất lượng cao TT 23, đã xong xuôi ít tốt nhất một học kỳ.Có điểm trung bình phổ biến tích lũy tính từ trên đầu khóa học mang đến thời điểm đăng ký xét tuyển chọn chương trình thương lượng đạt từ bỏ 2,5 trở lên.Có đủ điều kiện về tài thiết yếu để tham gia chương trình trao đổi.

Bạn đang xem: Thông báo chung đại học luật tp hcm


>> đưa ra quyết định về việc công dấn học phần tương tự giữa trường Đại học tài chính - ĐHQGHN với Trường Đại học kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
*

Sinh viên không phải nộp thêm chi phí khóa học khi tham gia chương trình trao đổi.Sinh viên từ bỏ túc sinh hoạt chi phí và các giá thành phát sinh khác khi tham gia lịch trình trao đổi.
*

tuân hành thời khóa biểu, những quy định về học tập tập, chất vấn đánh giá, mức sử dụng về rèn luyện và những quy định có liên quan khác trên Trường Đại học tài chính - quy định (ĐHQG TP.HCM) trong thời hạn trao đổi. Phụ trách về đi lại, chỗ ăn uống ở, sinh hoạt với các chi phí bảo hiểm, y tế và các túi tiền khác liên quan trong thời gian học dàn xếp tại ngôi trường Đại học kinh tế tài chính - hiện tượng (ĐHQG TP.HCM). Thực hiện các trọng trách khác có tương quan theo cách thức của quy định và của nhị Trường đối với sinh viên trao đổi.
Cố vấn học tập tập của các lớp có trọng trách tư vấn, chỉ dẫn sinh viên đăng ký tham gia lịch trình trao đổi.

Xem thêm: Cửa Hàng Bán Mica Ở Tphcm Chất Lượng Giá Rẻ, Địa Chỉ Mua Mica Lẻ Ở Tphcm Giá Rẻ


(i) học tập phần sinh viên đăng ký tại trường Đại học kinh tế - quy định (ĐHQG TP.HCM) chỉ được công nhận tương đương khi bao gồm số tín chỉ không nhỏ tuổi hơn số tín chỉ của học phần tương xứng trong chương trình đào tạo và giảng dạy của sinh viên theo học tập tại trường Đại học kinh tế tài chính - ĐHQGHN.

(ii) sinh viên chỉ được đk học trên Trường Đại học kinh tế - điều khoản (ĐHQG TP.HCM) với công nhận hiệu quả học tập các học phần huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Việt trong form chương trình đào tạo và huấn luyện sinh viên vẫn theo học tập tại trường Đại học kinh tế tài chính - ĐHQGHN. Những học phần học bởi tiếng Anh sinh viên phải tích lũy trên Trường Đại học kinh tế tài chính - ĐHQGHN.

(iii) trong trường hợp sinh viên đã xong xuôi một học kỳ theo chương trình hiệp thương và gồm nguyện vọng đk học học kỳ ngay sau đó rất có thể đăng ký trực tiếp trên Trường Đại học kinh tế tài chính - mức sử dụng (ĐHQG TP.HCM) vào thời hạn tối thiểu 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ bắt đầu tại ngôi trường Đại học kinh tế tài chính - lý lẽ (ĐHQG TP.HCM).

(iv) trong trường hợp sinh viên đang tham gia học nhưng mà chưa hoàn thành các học tập phần đã đăng ký tại ngôi trường Đại học kinh tế - lý lẽ (ĐHQG TP.HCM) gồm nguyện vọng tiếp tục ngừng các học phần này trên trường Đại học kinh tế tài chính - ĐHQGHN cần contact ngay với phòng Đào chế tạo ra - trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN theo thông tin tại mục 7 để được hỗ trợ tư vấn hỗ trợ.