Thuốc Chóng Mặt Rối Loạn Tiền Đình

Lưu ý: Sản phẩm là dung dịch chỉ bán khi gồm chỉ định của bác sĩ, mọi tin tức trên Website, tiện ích chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với dược sĩ, chưng sĩ hoặc nhân viên y tế để được hỗ trợ tư vấn thêm.


Bạn đang xem: Thuốc chóng mặt rối loạn tiền đình


Stugeron 25mg trị rối loạn tuần hoàn não, say tàu xe

200.000₫ /Hộp 800₫/Viên

Stugeron 25mg trị rối loạn tuần hoàn não, say tàu xe

200.000₫/Hộp Chọn sở hữu
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Tanganil 500mg trị chóng mặt

144.000₫
/Hộp 4.800₫/Viên
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
*

Stadleucin 500mg trị chóng mặt

260.000₫ /Hộp 2.600₫/Viên
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Taginyl 500mg trị chóng mặt

17.000₫ /Hộp 1.000₫/Viên

Xem thêm: 50 Ảnh Baby Dễ Thương, Hình Ảnh Bé Ngộ Nghĩnh, Lovely, Hình Ảnh Em Bé Đẹp, Dễ Thương, Ngộ Nghĩnh

this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Cinnarizin Vidipha 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe

15.000₫ /Hộp 150₫/Viên

Cinnarizin Vidipha 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe

15.000₫/Hộp Chọn sở hữu
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Aleucin 500mg trị chóng mặt

33.000₫
/Hộp 1.100₫/Viên
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Devomir 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe

10.500₫ /Hộp 350₫/Viên

Devomir 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe

10.500₫/Hộp Chọn download
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Sản phẩm này chỉ buôn bán khi tất cả chỉ định của bác sĩ, mọi tin tức trên Website, app chỉ mang tính chất chất tham khảo. Vui lòng chứng thực bạn là dược sĩ, chưng sĩ hoặc nhân viên y tế mong muốn tìm hiểu về sản phẩm này.