TIỀN THƯỞNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Sẵn sàng du học tập – Những tư tưởng như tiền lương, chi phí thưởng trọn, tiền hoả hồng bao gồm nghĩa khác nhau, chính vì thế được diễn tả bằng phần nhiều từ ngữ khác biệt vào giờ Anh. Những từ bỏ vựng và ví dụ tiếp sau đây sẽ giúp đỡ chúng ta nắm rõ hơn những quan niệm này.

Bạn đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

quý khách đang xem: Tiền thưởng giờ anh là gìBạn đang xem: Tiền thưởng trọn tiếng anh là gì


*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả lúc thao tác làm việc, lương nói tầm thường.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm quanh đó giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled khổng lồ extrapay.

Nhân viên có tác dụng thêm bên cạnh giờ sẽ được trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: chi phí lương trả chu trình với thường xuyên theo tháng, đựơc luật trong thích hợp đồng lao đụng.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương chúng ta một tháng bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản chi phí mướn thường trả theo tuần, đặc biệt là cho mọi các bước có tác dụng mướn diện tích lớn, không buộc phải qua bởi cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bê vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:chi phí prúc cấp cho.

Xem thêm: Sử Dụng Máy Hút Sữa Đúng Cách Sử Dụng Máy Hút Sữa Fatz, Nên Dùng Máy Hút Sữa Loại Nào

Ví dụ:

Tôi nhận ra chi phí trợ cung cấp hằng ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:chi phí hoa hồng, tiền Tỷ Lệ doanh thu bán sản phẩm.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường xuyên tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:chi phí thưởng trọn,“attendance bonus”là tiền ttận hưởng chăm chỉ.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

shop tặng ngay thêm chi phí thưởng năng suất thao tác cho công ty chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền tiết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggkhổng lồ help pay for her university fees.

Kể trường đoản cú Lúc Jenny ra đời Cửa Hàng chúng tôi bước đầu nhằm dành riêng chi phí sau này nhỏ bé nhỏ học tập Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cung cấp thôi việc

Các ông chủ buộc phải trả tiền trợ cấp thôi vấn đề sau khoản thời gian một nhân viên bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cung cấp thất nghiệp