TOÁN NÂNG CAO LỚP 3 HỌC KỲ 1

Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 khối hệ thống các kỹ năng và kiến thức đã học giành riêng cho các em học viên tham khảo giúp những em học sinh nâng cấp kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập cùng rèn luyện con kiến thức sẵn sàng cho các kì thi đạt hiệu quả cao, đồng thời sẽ giúp đỡ các em trường đoản cú học, tự cải thiện kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 3 học kỳ 1


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong số 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào địa điểm chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD bao gồm số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Vội số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình vẫn đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình đang đọc là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách nhưng mà Bình không đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Kiếm tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình sẽ đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách nhưng Bình chưa đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:Kết trái của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ để trước kết quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số phù hợp điền vào nơi trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Một phép chia gồm số dư lớn số 1 là 8. Số bị chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Tóm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta đã lôi ra

*
số lít nước mắm. Hỏi trong thùng sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xem thêm: Đội Tuyển Việt Nam Gặp Đối Thủ Nào Ở Vòng 1/8 Futsal World Cup 2021?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Kiếm tìm x: mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn nhỏ bé cân nặng nề là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai nhỏ lợn trọng lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. từng câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã mang ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm sót lại là : 25 – 5 = 20 (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Những bài tập dưới đây có tất nhiên 4 câu vấn đáp A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số lớn nhất trong những số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: tác dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: tác dụng của phép phân chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: trong năm này con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Từ bỏ luận

Bài 2. Tính cực hiếm biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một shop bán được 200 mét vải vóc xanh, số mét vải vóc đỏ bán tốt bằng một nửa số mét vải xanh.

Hỏi siêu thị đó đã cung cấp được tất cả bao nhiêu mét vải vóc xanh và đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài xích tập gạn lọc (3 điểm):

- lựa chọn đúng từng câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng mỗi bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác định đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.

- khẳng định được phép tính và tính đúng: 1 điểm

- Sai đơn vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải đỏ cửa hàng bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải vóc xanh với đỏ cửa hàng bán được vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính với tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. hiệu quả của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm bẳng 6cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, fan ta mang đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi trong thùng sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. tra cứu x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) vội vàng 6kg lên 5 lần được ……….

b) vội 7m lên 7 lần được ……….

c) vội vàng 5cm lên 4 lần được ……….

d) vội 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. trong làn có 56 trái táo. An lấy ra

*
số táo. Hỏi An mang ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. bây chừ An 7 tuổi. Tuổi tía gấp 5 lần tuổi An. Hỏi cha hơn An từng nào tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn bên Mai tất cả 27 cây chanh. Số km chanh sinh hoạt vườn công ty Huệ gấp 3 lần số cây chanh sinh hoạt vườn nhà Mai. Hỏi:

a) Vườn công ty Huệ gồm bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai khu vườn có toàn bộ bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. HS từ giải

Câu 8.

An lôi ra số quả hãng apple là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

............................