Nguyên chủ tịch nước trần đức lương thăm hà tĩnh

Sáng nay, 24-6 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã chính thức bắt tay vào việc thực hiện công tác nhân sự.

Bạn đang xem: Nguyên chủ tịch nước trần đức lương thăm hà tĩnh

Ba vị lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước ta đã đọc đơn từ nhiệm trước Quốc hội.


Mở đầu phiên họp sáng nay, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến. Tổng Bí thư nói: ""Sau Đại hội Đảng X, nhân sự BCH TƯ Đảng và Bộ Chính trị đã có những thay đổi. Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kết hợp hài hoà sự lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo của Nhà nước, sự kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cần thiết bố trí lại một số chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước ta"". Tổng Bí thư cho biết, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá X, nguyện vọng này đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX và Đại hội X chấp thuận. Từ nay cho đến hết ngày 29-6, dự kiến Quốc hội sẽ hoàn tất việc bầu tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ, tân Chủ tịch Quốc hội, 2 Phó Thủ tướng, 7 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng kiểm toán nhà nước, Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự đánh giá cao đối với Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ông khẳng định họ là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo có hệ thống, liên tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá V-IX, là Uỷ viên Bộ Chính trị, đại biểu QH nhiều khoá". ""Là những cán bộ lãnh đạo có tư duy chiến lược, giàu kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn, góp phần rất quan trọng vào hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước""- Tổng Bí thư nói “Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bầu lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, phê chuẩn thành viên Chính phủ và bầu một số chức danh khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã nhất trí giới thiệu nhân sự với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét trình Quốc hội Các đồng chí được giới thiệu đều trải quan rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ công tác được phân công, có phẩm chất và năng lực đảm nhận những trọng trách mới được giao""- Tổng bí thư khẳng định.

Xem thêm: Tài Tử Trần Kiện Phong Làm 1 Người Đàn Ông Chết Đuối? ? Diễn Viên Trần Kiện Phong

Thủ tướng Phan Văn Khải từ nhiệm
*
*
Đọc xong tờ trình trên, Chủ tịch nước Trần Đức Lương bước lên bục đọc đơn xin từ nhiệm của mình. Chủ tịch Trần Đức Lương nói: Tôi có vinh dự được tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng 5 khoá (từ khoá V đến khoá IX), được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá VIII và IX. Về công tác Nhà nước, tôi được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu và được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ hai khoá (1987-1997); được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng- An ninh các khoá Quốc hội thứ X và thứ XI (từ năm 1997 đến nay). Trong 20 năm qua, tôi đã hết sức cố gắng, toàn tâm toàn ý thực hiện các chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần nhất định cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng. Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ, tôi đã nêu nguyện vọng xin không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khoá X. Nguyện vọng của tôi đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chấp thuận. Để kết hợp hài hoà giữa nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước, nay tôi đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh để chuyển giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm. Mong được Quốc hội chấp thuận nguyện vọng chính đáng của tôi. Tôi tin tưởng người kế nhiệm theo giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X sẽ được Quốc hội tín nhiệm cao và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, quý vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cả nước đã tín nhiệm, cộng tác và giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trương thời gian qua". Sau khi Quốc hội nghe đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đọc tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp nhận đơn từ nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chủ tịch Nguyễn Văn An nói: