Các trang bị trong liên quân

Học viện liên quân

chào đón kiện tướng mang lại với HỌC VIỆN LIÊN QUÂN. Tại đây kiện tướng có thể tìm kiếm đầy đủ thông tin về Liên Quân Mobile, kéo xuống dưới để mày mò thông tin cụ thể


*

*

*

*

*

Giá: 750

+20% tốc đánh

Điểm yếu: Đòn đánh thường sẽ được tăng ngay cạnh thương vật lý, thêm trăng tròn (+1 mỗi cấp tướng) đối với tướng đánh gần hoặc cấp đôivới tướng đánh xa - Nội tại duy nhất


Giá: 2020

+100 Công trang bị lý

+ 600 Máu

- Nội tại duy nhất:Khi máu của tướng mạo còn dưới 40%,Phong Ấn Uriel giúp tăng 200 liền kề phép, kèm theomột lớp lá chắn trong 5 giây giúp chặn (500 + cung cấp tướng* 100) cạnh bên thương phép; 75 giây hồi chiêu


Giá: 2030

+80 Công vật lý

+15% giảm hồi chiêu

+500 máu

Phá giáp: Gây ngay cạnh thương sẽ trừ 60 Giápcủa nàn nhân, cộng dồn lên tới mức 4lần, kéo dãn 5 giây - Nội trên duy nhất


Giá: 2040

+60Công trang bị lý

+30% tốc đánh

+10% Hút máu

Hơi thở rồng: Đòn tấn công thường khiến thêm gần kề thương vật lý tương đương8% lượng máu hiện tại của mục tiêu. Hồi nội trên 0.3s / lần- Nội tại duy nhất


Giá: 2120

+90 Công vật lý

+25% xác suất chí mạng - Nội trên duy nhất

Nội tại tuyệt nhất – Thánh kiếm: sau khoản thời gian đánhchí mạng giúptăng (cấp tướng * 3) tốc chạy vào 1.5 giây (chỉ có tác dụng khi sử dụng vớitướng tiến công xa)


Giá: 2150

+70 Công đồ gia dụng lý

+15% Tốc đánh

+8% Hút máu

+10% sút hồi chiêu

+400 Máu buổi tối đa

Sức mạnh nguyên tố: trong tầm 5 giây sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp sau của tướng khiến thêm (100% công vật dụng lý)sát thương đồ lý, 2giây hồi chiêu - Nội trên duy nhất

Cuồng bạo: Đòn đánh thường tăng 10% tốc chạy - Nội tại duy nhất


Giá: 1780

+50 Công đồ dùng lý

+35% Tốc đánh

+5% Tốc chạy

- Nội trên duy nhất:Mỗi4 giâysẽ kích hoạt cảm giác Chớp lag trong đòn đánh thường kế tiếp gây102 (+7 từng cấp)sát thương phép thuật (sát yêu thương gấp nhiều khi người cần sử dụng là tướng tiến công xa), từng đòn tấn công thường giảm 1 giây hồi chiêu


Giá: 2190

+200 Công phép

+10% giảm hồi chiêu

+30% Hồi năng lượng / 5s

- Nội tại duy nhất: sau thời điểm tung chiêu, đòn đánh sau đó gây thêm 30% Công vật lý(+80% Công phép cùng thêm)sát yêu quý phép, 2 giây hồi chiêu


Giá: 1920

+35% Tốc đánh

+25% xác suất chí mạng

+7% Tốc chạy

Cuồng phong: Tăng 35% phòng hiệu ứng trong 2 giây sau khoản thời gian chí mạng - Nội tại duy nhất


Giá: 2950

+200 Công thiết bị lý

Chinh phạt: lúc máu của phương châm xuống dưới 1/2 sẽ chịu đựng thêm 30% ngay cạnh thương - Nội trên duy nhất


Giá: 2100

+140 Công phép

+1050 Máu

- Nội tại duy nhất: Giảm(75 + cấp cho tướng * 5) gần kề phép của đối thủ trong phạm vi 8m


Giá: 920

+60 Công phép

+10% sút hồi chiêu

Sức dũng mạnh nguyên tố: sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn tấn công tay tiếp theo của tướng tá được tăng công phép, 3 giây hồi chiêu - Nội trên duy nhất


Giá: 800

+60 Công phép

Tưởng thưởng anh hùng: khi tướng lên cấp, hồi sinh 20% lượng máu với 600 + 30 / cấp tướng tích điện trong 3 giây - Nội tại duy nhất


Giá: 720

+150 giápThiêu cháy: gây 50 gần cạnh thương phép (+2 từng cấp) mỗi giây lên gần như đối thủ ở bên cạnh (tăng thêm một nửa sát thương đối với Quái rừng với Lính) - Nội trên duy nhất


Giá: 2000

+240 Công phép

+30 Hồi tích điện / 5s

- Nội trên duy nhất: tạo cho một vùng nổ nhỏ dại gây 50(+50% công phép cộng thêm)sát yêu đương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiêu, 5 giây hồi chiêu


Giá: 1000

+700 Máu

+110 cạnh bên phép

- Nội tại duy nhất:Nếu chịu tiếp giáp thương, tướng mạo sẽ phục sinh 4% lượng tiết trong 2 giây;15 giây hồi chiêu


Giá: 2010

+140 Công phép

+10% sút hồi chiêu

Tưởng thưởng anh hùng: lúc tướng lên cấp, phục sinh 20% Máu cùng 600 + 30 / cấp tướngNăng lượng trong 3 giây - Nội tại duy nhất

Thời gian: mỗi 30 giây nhấn thêm 12 Công phép, và 110Máu. Hiệu ứng cùng dồn về tối đa 10 lần - Nội tại duy nhất


Giá: 730

+ 210 Giáp

Lính gác: giả dụ tướng chịu tiếp giáp thương, giảm 30% tốc đánh của những kẻ địch đã ra đòn tấn công - Nội tại duy nhất


Giá: 2220

+140 Công phép

+10% bớt hồi chiêu

< Khiên sinh mệnh> - Nội trên duy nhất:Khi lượng tiết thấp rộng 40%, nhận ra một lá chắn trong 4 giây giúp hấp thụ(450 + cấp tướng * 50) (+40% Công phép cộng thêm)sát thương;75 giây hồi chiêu

Nội tại duy nhất:+25% Hút máu phép


Giá: 900

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại tuyệt nhất - vong hồn của đất: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ biến đổi thành 80 máu về tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần


Giá: 1970

+180 công phép

+400 năng lượng

+8% tốc chạy

Cấp thừa nhận - Nội trên duy nhất: Đòn đánh thường tiếp nối tăng 1/2 tốc đánh cùng thêm, kéo dài 4 giây. Hồi chiêu 10 giây

Ánh sáng - Nội trên duy nhất: Đòn tấn công thường khiến thêm liền kề thương phép tương đương 20% Công phép


Giá: 1940

+300 Giáp

+1200 máu

- Nội trên duy nhất: bội nghịch lại 15% giáp thương vật dụng lý từ đầy đủ nguồnđã gánh chịu đựng thành cạnh bên thương phép về cácmục tiêu (sát thương phản nghịch là giáp thương chưa sút trừ)


Giá: 2020

+140 Công phép

+850 máu

+5% Tốc chạy

Giá băng: giải pháp gây gần kề thương đồng thời làm chậm 20% Tốc chạy của địch thủ trong 2 giây - Nội tại duy nhất


Giá: 2080

+180 Giáp

+80 Công vật lý

- Nội tại duy nhất:Khi tiết của tướng mạo xuống dưới 40%, tăng 20%hút máu (chỉ tấn công gần)và tạo thành một lớp lá chắn (800 + 80* cấp cho tướng)trong 8 giây; 60 giây hồi chiêu


Giá: 2120

+140 Công phép

+225Giáp

+10% giảm hồi chiêu

- Nội trên duy nhất

Thống khổ: khiến thêm liền kề thương phép tương tự với 3% máu hiện tại của phương châm mỗi giây, kéo dàitrong 3 giây (sát yêu đương lên quái quỷ Rừng buổi tối đa: 80) - Nội tại duy nhất


Giá: 1900

+ 200 Giáp

+ 1200 Máu buổi tối đa

Điên cuồng: sau khoản thời gian chịu gần cạnh thương, tăng thêm tốc chạy và gần cạnh thương khiến rathêm 2%, hiệu ứng hoàn toàn có thể cộng dồn 5 lần - Nội tại duy nhất


Giá: 1950

+1000 máu

+60 Hồi máu/5s

+200 Giáp

Thiêu cháy: tạo 2% máu buổi tối đa phiên bản thânsát yêu mến phép từng giây lên những kẻ địch cạnh bên(tăng một nửa sát thương so với Lính cùng Quái rừng) - Nội trên duy nhất


Giá: 2100

+360 Giáp

+1200 máu

- Nội tại duy nhất:Giảm tốc tiến công của kẻ địch cạnh bên đi 30%


Giá: 2180

+360 Giáp

+400 năng lượng

+20% sút hồi chiêu

- Nội trên duy nhất:Nếu tướng chịu liền kề thương, giảm 30% Tốc tiến công và15% Tốc chạy của những kẻ địch đã ra đòn đánh


Giá: 1960

+5% tốc chạy

+240 cạnh bên phép

+1200 máu

- Nội trên duy nhất:Khi chịu gần kề thương sẽ tiến hành hồi lại 8% ngày tiết trong 2 giây, 10 giây hồi chiêu


Giá: 2320

+360 gần kề phép

+1000 máu

+10% sút hồi chiêu

- Nội trên duy nhất

Hộ thân: mỗi 18giây cảm nhận một lớp bảo hộ giúp hấp thụ(300 + cấp cho tướng * 50)sát yêu đương phép - Nội tại duy nhất


Giá: 1920

+ 100 Giáp

+ 100 ngay cạnh phép

+ 1200 Máu tối đa

Lạnh sinh sống Lưng: Đòn tấn công tay làm lờ lững 25% tốc chạy của kẻ thù đồng thời tăng 10% tốc chạy của bạn ra đòn, 2 giây hiệu lực- Nội trên duy nhất


Giá: 2400

+ 120 điểm giáp+Tăng gần cạnh thương lên 10%

Phục sinh:2 giây sau thời điểm chết, sống lại trên chỗ, và nhận 2000 huyết + (cấp tướng tá * 100), hiệu ứng này có thời gian hồi 150 giây. (Hồi sinh tối đa 2 lần trong một trò chơi)


Giá: 1980

+160 Công phép

+15% sút hồi chiêu

+25 Hồi tích điện / 5s

- Nội tại duy nhất: mỗi giây hồi 1% tích điện tối đa


Giá: 1970

+10% sút hồi chiêu

+200 Giáp

+800 Máu

- Nội trên duy nhất

Nội tại tuyệt nhất - sức mạnh nguyên tố: sau khoản thời gian tung chiêu sẽ khiến cho đòn tiến công kế tạo thêm 150 ngay cạnh thương vật lý (mỗi cấp tăng lên 20) trên diện rộngkèm 30% làm lừ đừ , 3 giây hồi.

Bạn đang xem: Các trang bị trong liên quân


Giá: 1980

+1800 Máu

+50 Hồi máu/5s

Trường sinh:Sau lúc thoát giao tranh, hồi cho bản thân 2% máu buổi tối đa với 1% tích điện tối nhiều mỗi giây- Nội trên duy nhất


Giá: 250

(Yêu cầu phép bổ trợ Trừng trị)

Săn bắt: gây thêm 20% gần kề thương lên tai quái rừng. Dìm thêm 20% tay nghề khi phá hủy quái rừng - Nội trên duy nhất


Giá: 750

Nhận cơ Cóng

Săn bắt: khiến thêm 30% sát thương lên tai ác rừng. Thừa nhận thêm 35% kinh nghiệm tay nghề khi hủy diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

Lùng diệt: tàn phá một nhỏ quái rừng tăng 6Công phép cùng 30 năng lượng, hiệu ứng cộng dồn đôi mươi lần - Nội tại duy nhất


Giá: 750

Nhận cơ Cóng

Săn bắt: gây thêm 30% liền kề thương lên quỷ quái rừng. Nhận thêm 35% tay nghề khi tiêu diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

Lùng diệt: tiêu diệt một con quái rừng tăng 50 máu, hiệu ứng cùng dồn 20lần - Nội tại duy nhất


Giá: 750

Nhận kia Cóng

Săn bắt: khiến thêm 30% gần cạnh thương lên tai quái rừng. Thừa nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tàn phá quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: hủy diệt một nhỏ quái rừng tăng 2Công vật lý, hiệu ứng cùng dồn 20lần - Nội tại duy nhất


Giá: 1750

+120 Công phép

+10% Hồi chiêu

Nhận tê cóng

- Nội tại duy nhất

Nguyền rủa: sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp sau gây thêm 35% Công thiết bị lý(+0.6Công phép cộng thêm)sát mến phép;2 giây hồi chiêu.

Săn bắt: tạo thêm 30% giáp thương lên tai quái rừng. Nhấn thêm 35% tay nghề khi phá hủy quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: hủy diệt một bé quái rừng tăng 6Công phép và 30 năng lượng, hiệu ứng cùng dồn 30lần - Nội tại duy nhất


Giá: 1750

+300 Giáp

Nhận cơ Cóng

Thiêu cháy: Gây ngay cạnh thương phép tương đương 2% máu tối đa từng giây lên những đối phương bên cạnh.(tăng 100% sát thương đối với Lính với Quái rừng) - Nội trên duy nhất

Săn bắt: khiến thêm 30% cạnh bên thương lên quỷ quái rừng. Nhấn thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: tiêu diệt một bé quái rừng tăng 50 máu đến tướng, hiệu ứng cộng dồn 30lần - Nội trên duy nhất


Giá: 1750

+60 Công đồ lý

+6% hút máu

Nhận kia Cóng

+15% Giảm thời gian hồi chiêu - Nội trên duy nhất

Săn bắt: tạo thêm 30% gần cạnh thương lên quái quỷ rừng. Nhận thêm 35% tay nghề khi tàn phá quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: phá hủy một con quái rừng tăng 2Công vật dụng lý mang đến tướng, hiệu ứng cùng dồn 30lần - Nội tại duy nhất

Săn linh hồn: khiến thêm (225+ cấp*15) điểm cạnh bên thương phép lên năng lực hoặc đòn hay của tướng tá vào lần kế tiếp, mặt khác trong 3 giây tiếp theo sau được tăng 5% công vật dụng lý ( chỉ có tác dụng khi cận chiến) (25giây thời hạn hồi chiêu)- Nội tại duy nhất


Giày thép


Giá: 250 +30 Tốc chạy - Nội tại duy nhất

Giày hộ vệ


Giá: 700

+110 Giáp

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất

Giảm 15% ngay cạnh thương gánh chịutừ đòn tấn công tay- Nội trên duy nhất


Giày kiên cường


Giá: 690

+110 gần kề phép

+60 vận tốc chạy - Nội trên duy nhất

35% kháng hiệu ứng- Nội tại duy nhất


Giày thuật sĩ


Giá: 710

+15% sút hồi chiêu

+60 Tốc chạy - Nội trên duy nhất


Giày phù thủy


Giá: 710

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất

+75 Xuyên gần cạnh phép - Nội trên duy nhất


Giày du mục


Giá: 660

+25% Tốc đánh

+60 Tốc chạy - Nội trên duy nhất


Giày Hermes


Giá: 580

Nhanh nhẹn: Tăng 60 Tốc chạy lúc không chịu liền kề thương - Nội tại duy nhất

+60 Tốc chạy - Nội trên duy nhất


Liềm Đoạt Mệnh


Giá: 2000

+60 Công đồ dùng lý

+5% giảm hồi chiêu

- Nội tại duy nhất:Tiến vào tâm trạng bất tử, miễn nhiễm gần kề thương và tăng Tốc chạy thêm 20% trong 1 giây; 90 giây hồi chiêu


Cung tà ma


Giá: 2300

+ 90 công đồ lý

+ 10% hút máu

+ 15% chí mạng

Hấp huyết: Tăng 90%hút máu với những vị tướng tấn công xakéo nhiều năm 3 giây (Thời gian hồi60 giây) - Kích hoạt duy nhất


Vuốt Hung Tàn


Giá: 1960

+30% Tốc đánh

+20% xác suất chí mạng

+5% Tốc chạy

Hung bạo: các vố đánh thường trúng đích giúp tăng tốc tấn công thêm 10%, kéo dãn dài 2 giây, cùng dồn tối đa 5 lần - Nội tại duy nhất


Đao tầm nã Hồn


Giá: 1800

+100 Công vật dụng lý

+10% Hút máu

- Nội tại duy nhất:Sát yêu đương trúng đích khiến cho mục tiêu bị giảm 1/2 khả năng hồi tiết trong 1.5 giây (nếu ngay cạnh thương trường đoản cú đòn tấn công thường sẽ khiến hiệu lực kéo dãn 3 giây)


Thương Xuyên Phá


Giá: 2020

+110 Công thiết bị lý

Nghiền ép: Tăng (100 + cấp cho tướng * 10) xuyên gần kề - Nội tại duy nhất

Khinh công: rời khỏi trạng thái giao tranh góp tăng 10% Tốc chạy - Nội trên duy nhất


Sách truy hỏi Hồn


Giá: 2110

+220 Công phép

+500 Máu

- Nội trên duy nhất: gần cạnh thương trúng đích khiến cho mục tiêu bị giảm 1/2 khả năng hồi ngày tiết trong 1.5 giây (nếu giáp thương tự đòn đánh thường sẽ khiến cho hiệu lực kéo dãn 3 giây)

- Nội trên duy nhất: Xuyên giáp phép +75


Cung Gió Lốc


Giá: 750

Săn bắt: khiến thêm 30% liền kề thương lên tai ác rừng. Nhấn thêm 35% kinh nghiệm tay nghề khi hủy diệt quái rừng - Nội trên duy nhất

Lùng diệt: tàn phá một nhỏ quái rừng tăng 1.5% Tốc đánh, hiệu ứng cùng dồn 20lần - Nội trên duy nhất


Cung Bão Tố


Giá: 1750

+15 Công vật dụng lý

+15% Tốc đánh

+10% Hút máu

- Nội trên duy nhất

: gây thêm 30% liền kề thương lên tai ác rừng. Dấn thêm 35% kinh nghiệm khi hủy hoại quái rừng - Nội tại duy nhất

: hủy hoại một nhỏ quái rừng tăng 1.5% Tốc đánh, hiệu ứng cùng dồn 30lần - Nội trên duy nhất


Quả mong băng sương


Giá: 2000

+ 220 công phép

Phong Ấn: trở nên bất khả xâm phạm và bất động trong 2giây. Sau khi kết thúc sẽ dìm 1 lá chắn giúp ngăn 500 + 40 / cung cấp tướng + 0.5 công phép trong một giây.(Thời gian hồi 75giây).- Kích hoạt duy nhất


Thuẫn nham thạch


Giá: 1980

+ 150 giáp

+150 tiếp giáp phép

+ 1000 máu

Tích tụ: sau khi kích hoạt, lực tiến công của bản thân sút 70% trong 3 giây. Không còn 3 giây đạt được một lớp khiên chắn (30% liền kề thương gánh chịu đựng chưa qua giảm+ 10% máu về tối đa) trong 3 giây.(Thời gian hồi: 75 giây) - Kích hoạt duy nhất


Nguyên tố bảo thạch


Giá: 300

- Tăng 5% tốc độ di chuyển

Nội tại tuyệt nhất - thành phần hội tụ: mỗi 40 giây dìm một tầng cùng dồn. Về tối đa 10 cộng dồn.

Nội tại duy nhất - Khiêm nhường: lúc đứng sát đồng đội, nếu tất cả quái và quân nhân bị làm gục thì bè phái sẽ ăn uống hết vàng với kinh nghiệm, còn bạn dạng thân chỉ được nhận 40% giá bán trị. Nội trên này sẽ bị vô hiệu hoá sau phút vật dụng 8

Nội tại độc nhất - Công huân: tham gia hạ hoặc phụ vẫn nhận thêm 30% vàng với kinh nghiệm

Nội tại nhất - Hậu cần: Nếu tiến thưởng hoặc kinh nghiệm bản thân xếp sản phẩm 4 hoặc 5 từ dưới lên trong team thì từng 3 giây được trao 8 tiến thưởng hoặc khiếp nghiệm.

Lưu ý: Mỗi team chỉ rất có thể có một người sở hữu máy Trợ Thủ


Đại địa nguyên lực


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong linh của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến hóa thành 80 máu buổi tối đa

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại tuyệt nhất - yếu tố bão hoà: phiên bản thân dìm 50 giáp

Nội tại duy nhất - yếu tắc tương trợ: bản thân cùng đồng đội bao quanh nhận (80 + 8 x cấp tướng) liền kề vật lý cùng (60 + 6 x cấp tướng) tiếp giáp phép.


Thuỷ triều thần khiên


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại tuyệt nhất - linh hồn của nước: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ thay đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất - Thần khiên: Lập tức chế tác một lớp lá chắn dung nạp (800 + cấp tướng x 80) gần kề thương cho phiên bản thân và đồng đội bao quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.


Thuỷ triều ma nhãn


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - linh hồn của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ đổi khác thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất - Ma nhãn: Soi một quanh vùng 10m xung quanh phiên bản thân vào 4 giây. Có thể phát hiện kẻ thù đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời bản thân và số đông nhận thêm 40% tốc chạy sút dần trong 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.


Đại địa Mở trói


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại duy nhất - linh hồn của đất: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ biến đổi thành 80 máu về tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt tốt nhất - Mở trói: Hoá giải toàn bộ hiệu ứng khống chế, mặt khác miễn kiềm chế trong 0.5 giây kế tiếp và hồi 400 + cấp tướng x 50 máu cho phiên bản thân và bè đảng xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.


Thuỷ hệ bảo thạch


Giá: 900

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại duy nhất - linh hồn của nước: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ biến hóa thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần


Hoả hệ bảo thạch


Giá: 900

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công vật dụng lý

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại tuyệt nhất - linh hồn của lửa: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến đổi thành 5 công vật dụng lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần


Đại địa thần khiên


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại độc nhất vô nhị - vong linh của đất: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ biến hóa thành 80 máu buổi tối đa

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt nhất - Thần khiên: Lập tức sản xuất một lớp lá chắn kêt nạp (800 + cấp tướng x 80) giáp thương cho phiên bản thân và đồng đội bao quanh trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.


Đại địa ma nhãn


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại độc nhất vô nhị - vong linh của đất: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ biến hóa thành 80 máu về tối đa

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất - Ma nhãn: Soi một khu vực 10m xung quanh bạn dạng thân trong 4 giây. Hoàn toàn có thể phát hiện đối phương đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời phiên bản thân và cộng đồng nhận thêm 40% tốc chạy sút dần vào 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.

Xem thêm: Lịch Sân Khấu Trống Đồng - Lịch Diễn Sân Khấu Trống Đồng


Đại địa huỷ diệt


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong hồn của đất: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ biến hóa thành 80 máu buổi tối đa

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất vô nhị - Phá diệt: Nhắm phun một tướng mạo địch thấp ngày tiết nhất trong tầm bắn, gây(500 + 50 x cấp tướng) liền kề thương chuẩn, làm cho chậm địch thủ 30% trong 1 giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn đã tự xua đuổi theo mục tiêu.


Băng nhẫn Skadi


Giá: 2150

+160 công phép

+500 Máu

Nội trên duy nhất: +75 Xuyên cạnh bên phép

Nội tại duy nhất: : Khi mất không ít hơn 10% máu hiện tại, một luồng sóng giá sẽ phun ra từ bản thân, gây tiếp giáp thương 80 + 20*cấp tướng tá + 0.3công phép sát thương phép, đồng thời giảm sút 30% vận tốc đánh + tốc độ chạy của kẻ địch, kéo dài trong 2 giây, bán kính 3m. Hồi chiêu 2 giây.


Xuyên trọng điểm lệnh


Giá: 1980

+120 công phép

+10% bớt hồi chiêu

+500 Máu

Nội tại duy nhất: +150 Xuyên ngay cạnh phép


Thuỷ triều huỷ diệt


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong linh của nước: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ đổi khác thành 9 công phép

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt tốt nhất - Phá diệt: Nhắm bắn một tướng địch thấp ngày tiết nhất trong vòng bắn, gây(500 + 50 x cung cấp tướng) tiếp giáp thương chuẩn, làm cho chậm đối thủ 30% trong 1 giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn sẽ tự xua theo mục tiêu.


Thuỷ triều mở trói


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - vong linh của nước: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ thay đổi thành 9 công phép

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất - Mở trói: Hoá giải tất cả hiệu ứng khống chế, bên cạnh đó miễn kiềm chế trong 0.5 giây kế tiếp và hồi 400 + cấp cho tướng x 50 tiết cho bản thân và đàn xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.


Thuỷ triều nguyên lực


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 40 công phép

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại nhất - linh hồn của nước: Mỗi cùng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ đổi khác thành 9 công phép

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại duy nhất - nguyên tố bão hoà: bản thân nhấn 5% tăng tiếp giáp thương

Nội tại độc nhất - nhân tố tương trợ: bản thân với đồng đội bao quanh nhận (80 + 8 x cấp cho tướng) gần cạnh vật lý và (60 + 6 x cấp tướng) gần cạnh phép.


Liệt hoả thần khiên


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công đồ vật lý

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại tuyệt nhất - vong linh của lửa: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ biến đổi thành 5 công thiết bị lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất - Thần khiên: Lập tức chế tạo một lớp lá chắn kêt nạp (800 + cấp tướng x 80) giáp thương cho phiên bản thân cùng đồng đội bao bọc trong 2 giây. Hồi chiêu 60 giây.


Liệt hoả ma nhãn


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công thứ lý

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại tốt nhất - vong hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công đồ gia dụng lý

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt duy nhất - Ma nhãn: Soi một khu vực 10m xung quanh phiên bản thân trong 4 giây. Hoàn toàn có thể phát hiện đối thủ đang ẩn nấp, tàng hình hoặc núp bụi. Đồng thời bản thân và bè phái nhận thêm 40% tốc chạy giảm dần vào 2 giây. Hồi chiêu 45 giây.


Liệt hoả huỷ diệt


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công đồ vật lý

- 10% bớt hồi chiêu

Nội tại nhất - linh hồn của lửa: Mỗi cùng dồn Nguyên tố quy tụ sẽ biến hóa thành 5 công đồ gia dụng lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất vô nhị - Phá diệt: Nhắm phun một tướng địch thấp máu nhất trong vòng bắn, gây(500 + 50 x cung cấp tướng) ngay cạnh thương chuẩn, làm chậm đối thủ 30% trong một giây. Hồi chiêu 30 giây. Viên đạn vẫn tự xua đuổi theo mục tiêu.


Liệt hoả mở trói


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công đồ vật lý

- 10% giảm hồi chiêu

Nội tại độc nhất - vong hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ thay đổi thành 5 công trang bị lý

Nội trên Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Kích hoạt độc nhất vô nhị - Mở trói: Hoá giải tất cả hiệu ứng khống chế, đôi khi miễn kiềm chế trong 0.5 giây tiếp đến và hồi 400 + cung cấp tướng x 50 tiết cho phiên bản thân và bạn thân xung quanh. Hồi chiêu 60 giây.


Liệt hoả nguyên lực


Giá: 1200

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 30 công đồ lý

- 10% sút hồi chiêu

Nội tại duy nhất - vong hồn của lửa: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 5 công thiết bị lý

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần

Nội tại nhất - yếu tố tương trợ: phiên bản thân và đồng đội xung quanh nhận (80 + 8 x cấp tướng) gần kề vật lý với (60 + 6 x cấp cho tướng) gần kề phép.


*