Chương trình khung giáo dục mầm non mới

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 01/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng tư năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Thông tứ số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầmnon, bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày 08 tháng 9 năm 2009, được sửa đổi,bổ sung bởi:

1. Thông bốn số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 mon 12năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nội dungcủa Chương trình giáo dục đào tạo mầm non phát hành kèm theo Thông tứ số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Bạn đang xem: Chương trình khung giáo dục mầm non mới

2. Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 mon 12năm 2020 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nội dungcủa Chương trình giáo dục đào tạo mầm non ban hành kèm theo Thông bốn số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Thông bốn số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm2016 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, tất cả hiệu lực kể từ ngày 31 mon 3năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03tháng 12 năm 2007 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấutổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và giải đáp thi hành một sốđiều của hiện tượng giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầmnon, bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ra quyết định ban hành Thông bốn như sau<1>:

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Thông tứ này Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non.

Điều 2.<2> Thôngtư này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 08 mon 9 năm 2009 và thay thế Quyết địnhsố 5205/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạovề việc ban hành Chương trình thử nghiệm giáo dục mầm non. Lịch trình giáo dụcmầm non ban hành kèm theo Thông tứ này được vận dụng cho tất cả các cửa hàng giáo dụcmầm non thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầmnon tất cả nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non trong cả nước.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh vănphòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Mầm non, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộcBộ giáo dục và Đào tạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Giám đốc các sở giáo dục và giảng dạy chịu nhiệm vụ thi hành Thôngtư này./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Ngô Thị Minh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Ban hành kèmtheo Thông tư ban hành Chương trình giáo dục đào tạo mầm non)

Phần một

NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG <3>

A. MỤC TIÊUCỦA GIÁO DỤC MẦM NON

Mục tiêu của giáo dục và đào tạo mầm nonlà giúp trẻ em cải cách và phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thànhnhững yếu đuối tố trước tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hìnhthành và cải tiến và phát triển ở trẻ em những công dụng tâm sinh lý, năng lực và phẩmchất mang ý nghĩa nền tảng, những kỹ năng sống quan trọng phù phù hợp với lứa tuổi,khơi dậy và cải tiến và phát triển tối đa những tài năng tiềm ẩn, đặt gốc rễ cho bài toán họcở các cấp học tiếp sau và cho việc học tập suốt đời.

B. Quan lại ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNGTRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1. Chương trình giáo dục đào tạo mầmnon là chương trình khung, có đặc thù mở, thể hiện kim chỉ nam giáo dục mầm non,quy định những yêu mong về nội dung, phương thức giáo dục mần nin thiếu nhi và đánhgiá sự cải tiến và phát triển của trẻ, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ huy và tổ chức nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở toàn bộ các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non trên phạmvi cả nước; mặt khác là cam đoan của đơn vị nước nhằm bảo vệ chất lượng cho cả hệthống với từng cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non.

Chương trình giáo dục đào tạo mầm nonđược xây dừng trên cơ sở cách nhìn của Đảng, công ty nước về thay đổi căn bản, toàndiện về giáo dục và đào tạo, có kế thừa những ưu việt của lịch trình chămsóc, giáo dục và đào tạo trẻ trước đây, được cải cách và phát triển trên quan tiền điểm đảm bảo đáp ứng sựđa dạng của những vùng miền, các đối tượng trẻ, hướng đến sự cải cách và phát triển toàn diệnvà tạo cơ hội cho trẻ phát triển.

2. Công tác giáo dụcmầm non bảo vệ kết nối nghiêm ngặt giữa những độ tuổi nhà trẻ và mẫu mã giáo với nhau,liên thông cùng với Chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình diễn tả quan điểmgiáo dục toàn diện, tích hợp, rước trẻ có tác dụng trung chổ chính giữa với phương châm giáo dục đào tạo “chơi cơ mà học, học bằng chơi”.

3. Chương trình điều khoản những văn bản giáo dụcáp dụng so với mọi trẻ nhỏ mầm non, bên cạnh đó trao quyền dữ thế chủ động cho địaphương, cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, gia sư trong bài toán lựa chọn, bổ sung cập nhật một số nộidung giáo dục và đào tạo và thực hiện kế hoạch giáo dục cân xứng với trẻ em thiếu nhi và điềukiện của địa phương, của cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non.

C. YÊU CẦU VỀNỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

I. YÊU CẦU VỀNỘI DUNG GIÁO DỤC MẦM NON

1. đảm bảo tính khoa học, tínhvừa mức độ và phép tắc đồng tâm cải cách và phát triển từ dễ mang đến khó; bảo đảm tính liênthông giữa những độ tuổi, giữa đơn vị trẻ, mẫu giáo và cấp tiểu học; thống nhất giữanội dung giáo dục và đào tạo với cuộc sống thường ngày hiện thực, lắp với cuộc sống đời thường và tay nghề củatrẻ, sẵn sàng cho trẻ mỗi bước hòa nhập vào cuộc sống.

2. Phù hợp với sự phạt triểntâm lý, tâm sinh lý của trẻ con em, hài hòa và hợp lý giữa nuôi dưỡng, quan tâm và giáo dục; giúptrẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, cấp tốc nhẹn; cung ứng kỹ năng sốngphù hợp với lứa tuổi; giúp trẻ em biết kính trọng, yêu mến, lễ phép cùng với ông bà,cha mẹ, thầy giáo, cô giáo; thương mến anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, tựtin với hồn nhiên, ưa thích cái đẹp; say mê hiểu biết, ưa thích đi học.

II. YÊU CẦU VỀPHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON

1. Đối với giáo dục đào tạo nhà trẻ,phương pháp giáo dục đào tạo phải chú trọng giao tiếp thường xuyên, diễn tả sự yêu thương thươngvà chế tạo sự gắn thêm bó của người lớn với trẻ; để ý đặc điểm cá thể trẻ nhằm lựa chọnphương pháp giáo dục phù hợp, tạo cho trẻ có cảm giác an toàn về thể chất vàtinh thần; tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ được tích cực chuyển động giao lưu lại cảmxúc, vận động với đồ vật và vui chơi, kích ưa thích sự cải tiến và phát triển các giác quanvà các tính năng tâm lý, sinh lý; tạo môi trường thiên nhiên giáo dục gần gũi với size cảnhgia đình, giúp trẻ phù hợp nghi với công ty trẻ.

2. Đối với giáo dục và đào tạo mẫu giáo,phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, search tòi, khámphá môi trường xung quanh xung quanh bên dưới nhiều hiệ tượng đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhu cầu, hứngthú của trẻ con theo phương châm “chơi nhưng học, học bằng chơi”. Chú trọng đổi mới tổchức môi trường giáo dục nhằm mục tiêu kích thích cùng tạo cơ hội cho trẻ lành mạnh và tích cực khámphá, xem sét và sáng chế ở những khu vực hoạt động một phương pháp vui vẻ. Kết hợphài hòa giữa giáo dục trẻ vào nhóm bạn với giáo dục đào tạo cá nhân, chú ý đặc điểmriêng của từng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lý các hìnhthức vận động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của lớp, vớikhả năng của từng trẻ, với nhu yếu và hứng thú của trẻ cùng với đk thực tế.

III. YÊU CẦUVỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Đánh giá bán sự cải cách và phát triển của trẻ(bao gồm reviews trẻ hằng ngày và review trẻ theo giai đoạn) nhằm theo dõi sựphát triển của trẻ, làm cửa hàng cho bài toán xây dựng và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.Trong reviews phải có sự phối kết hợp nhiều phương pháp, bề ngoài đánh giá; coitrọng nhận xét sự tiến bộ của từng trẻ, reviews trẻ thường xuyên qua quan sáthoạt đụng hằng ngày.

D. ĐIỀU KIỆN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞGIÁO DỤC MẦM NON

1. Cơ sở giáo dục mầm non có sứ mệnhhình thành và phát triển toàn diện nhân biện pháp cho trẻ nhỏ mầm non; được giao quyềntự công ty theo vẻ ngoài của pháp luật.

2. Tổ chức cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt độngcủa cơ sở giáo dục đào tạo mầm non theo luật của Điều lệ trường mầm non do bộ trưởngBộ giáo dục và Đào tạo phát hành và theo biện pháp của lao lý hiện hànhcó liên quan.

II. CÁN BỘ QUẢNLÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

1. Số lượng và tổ chức cơ cấu đội ngũ cánbộ quản ngại lý, giáo viên, nhân viên bảo đảm tối thiểu theo quy định.

2. Cán cỗ quản lý, giáo viên, cótrình độ được giảng dạy đạt chuẩn chỉnh trở lên; gia sư được xếp loại Đạt trở lêntheo chuẩn nghề nghiệp gia sư mầm non; cán bộ cai quản được xếp nhiều loại Đạt trởlên theo chuẩn chỉnh hiệu trưởng cơ sở giáo dục đào tạo mầm non; cán bộ quản lý, thầy giáo đượcbồi chăm sóc về chuyên môn nghiệp vụ tương quan đến nhiệm vụ để đáp ứng yêu mong pháttriển chương trình giáo dục và đào tạo nhà trường.

3. Nhân viên có trình độ chuyên môn chuyênmôn bảo đảm an toàn theo quy định, được tu dưỡng về trình độ nghiệp vụ liên quan đếnnhiệm vụ theo vị trí bài toán làm trong cơ sở giáo dục mầm non.

III. CƠ SỞ VẬTCHẤT, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC

Địa điểm, diện tích, đồ sộ cơ sởgiáo dục mầm non; đại lý vật chất vàđồ dùng, vật dụng chơi, học liệu, thiết bị dạy dỗ học bảo đảm theo quy định của bộ Giáodục và Đào tạo, những quy định có liên quan và thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cách tân và phát triển chương trìnhgiáo dục công ty trường.

IV. XÃ HỘI HÓAGIÁO DỤC

1. Tiệm triệt quan điểm phát triểngiáo dục là sự nghiệp của Đảng, của nhà nước với của toàn dân, cung cấp uỷ Đảng,chính quyền địa phương có nhiệm vụ lãnh đạo, lãnh đạo thực hiện bao gồm hiệu quảChương trình giáo dục và đào tạo mầm non; bảo đảm điều kiện triển khai chương trình; thựchiện nghiêm túc các cơ chế của Đảng, công ty nước đối với cán cỗ quản lý, giáoviên cùng nhân viên trong những cơ sở giáo dục mầm non. Nhà trường dữ thế chủ động thammưu với cấp cho ủy Đảng, tổ chức chính quyền và phối phù hợp với các cá nhân, tổ chức ở địaphương nhằm huy động nhiều chủng loại các mối cung cấp lực tham gia các vận động giáo dục và hỗtrợ kinh phí, cửa hàng vật hóa học nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh, thân thiện.

2. Gia đình, xã hội được hướngdẫn cùng có trọng trách phối phù hợp với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non đảm bảo điều kiện đểthực hiện chế độ sinh hoạt mang đến trẻ và cơ chế làm việc đối với giáo viên, nâng cấp chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Phần hai

CHƯƠNG TRÌNHGIÁO DỤC NHÀ TRẺ

A. MỤC TIÊU

Chương trình giáo dục và đào tạo nhà con trẻ nhằmgiúp trẻ em từ 3 tháng tuổi mang lại 3 tuổi vạc triển hợp lý về những mặt thể chất, nhậnthức, ngôn ngữ, tình cảm, tài năng xã hội với thẩm mỹ.

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

- khỏe khoắn mạnh, trọng lượng và chiều cao phát triểnbình thường theo lứa tuổi.

- thích nghi với cơ chế sinh hoạt ở trong nhà trẻ.

- triển khai được chuyển vận cơ bạn dạng theo độ tuổi.

- Có một số tố chất vận động ban sơ (nhanh nhẹn,khéo léo, thăng bởi cơ thể).

- có công dụng phối hợp khéo léo cử rượu cồn bàn tay,ngón tay.

- có chức năng làm được một trong những việc trường đoản cú phục vụtrong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân.

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

- mê thích tìm hiểu, mày mò thế giới xung quanh.

- có sự tinh tế cảm của các giác quan.

- có chức năng quan sát, dấn xét, ghi nhớ cùng diễnđạt gọi biết bởi những câu nói 1-1 giản.

- Có một trong những hiểu biết lúc đầu về phiên bản thân và cácsự vật, hiện tượng gần gụi quen thuộc.

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

- Nghe phát âm được những yêu ước đơngiản bằng lời nói.

- Biết hỏi với trả lời một số trong những câu hỏiđơn giản bằng lời nói, cử chỉ.

- Sử dụng tiếng nói để giao tiếp, diễnđạt nhu cầu.

- có chức năng cảm dìm vần điệu,nhịp điệu của câu thơ cùng ngữ điệu của lời nói.

Xem thêm: Mua Online Áo Khoác Thể Thao Nam Adidas, Nike Đẹp, Quần Áo Thể Thao Nam Chính Hãng

- Hồn nhiên trong giao tiếp.

IV. PHÁT TRIỂNTÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

- bao gồm ý thức về bạn dạng thân, táo tợn dạngiao tiếp với đều ngư­ời gần gũi.

- có tác dụng cảm nhận cùng biểu lộcảm xúc với con người, sự thứ gần gũi.

- tiến hành được một số quy địnhđơn giản vào sinh hoạt.

- thích hợp nghe hát, hát cùng vận độngtheo nhạc; say mê vẽ, xé dán, xếp hình; ưa thích nghe hiểu thơ, nhắc chuyện....<4>

B. KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN

I. PHÂN PHỐI THỜIGIAN<5>

Chương trình thiết kế cho 35 tuần, mỗi tuần làmviệc 5 ngày, áp dụng trong các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non. Kế hoạch chăm sóc, giáodục hàng ngày thực hiện tại theo cơ chế sinh hoạt đến từng độ tuổi tương xứng với sựphát triển của trẻ con và điều kiện của cơ sở giáo dục mầm non.

Thời điểm nghỉ hè, lễ tết, nghỉ học kỳ theo quyđịnh chung của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

II. CHẾ ĐỘ SINHHOẠT

Chế độ sinh hoạt là sự phân xẻ thờigian và các vận động trong ngày 1 cách hợp lí ở các cơ sở giáo dục đào tạo mầm nonnhằm đáp ứng nhu cầu nhu ước về tư tưởng và sinh lý của trẻ, qua đó giúp trẻ hình thànhnhững nền nếp, thói quen xuất sắc và ham mê nghi với cuộc sống thường ngày ở bên trẻ.<6>

1. <7> trẻ em 3 - 12 tháng tuổi

Trẻ 3 - 6 tháng tuổi

- Bú mẹ

- Ngủ: 3 giấc

Chế độ sinh hoạt mang lại trẻ 3 - 6 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

80 - 90 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú bà mẹ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

110 - 120 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú người mẹ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú bà bầu

50 - 60 phút

Trả trẻ

Trẻ 6 - 12 tháng tuổi

- Bú mẹ và ăn bổ sung 2 - 3 bữa.

- Ngủ: 2 - 3 giấc

Chế độ sinh hoạt mang lại trẻ 6 - 12 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

80 - 90 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn

50 - 60 phút

Chơi - Tập

20 - 30 phút

Bú mẹ

110 - 120 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Trẻ bé bỏng ngủ/Trẻ béo chơi/Trả trẻ con

2. <8> trẻ con 12 - 24 tháng tuổi

Trẻ 12 - 18 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 2 giấc.

Trẻ 18 - 24 mon tuổi

- Ăn 2 bữa bao gồm và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

Chế độ sinh hoạt cho trẻ 12 - 18 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi - Tập

20 - 30 phút

Ăn phụ

110 - 120 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn chính

80 - 90 phút

Chơi/Trả trẻ

Chế độ sinh hoạt đến trẻ 18 - 24 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/Trả trẻ

3. <9> trẻ em 24 - 36 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

Chế độ sinh hoạt mang đến trẻ 24 - 36 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/Trả trẻ

C. NỘIDUNG

I. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨCKHỎE

1.<10> tổ chức ăn

- Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độtuổi

Nhóm tuổi

Chế độ ăn

Nhu cầu khuyến cáo năng lượng/ngày/trẻ

Nhu cầu lời khuyên năng lượng tại cơ sở giáo dục đào tạo mầm non/ ngày/trẻ (chiếm 60 - 70% nhu yếu cả ngày)

3 - 6 tháng

(179 ngày)

Sữa bà bầu

500 - 550Kcal

330 - 350 Kcal

6 - 12 tháng

Sữa người mẹ + Bột

600 - 700 Kcal

420 Kcal

12 - 18 tháng

Cháo + Sữa mẹ

930 - 1000 Kcal

600 - 651 Kcal

18 - 24 tháng

Cơm nát + Sữa mẹ

24 - 36 tháng

Cơm thường

- Số bữa ăn tại cơ sở giáo dục đào tạo mầm non: hai bữachính và một bữa phụ.

+ năng lượng phân phối cho những bữa ăn: Bữaăn giữa trưa cung cấp từ 30% đến 35% năng lượng cả ngày. Bữa ăn buổi chiều cungcấp tự 25% đến 30% năng lượng cả ngày. Bữa phụ hỗ trợ khoảng 5% cho 10% nănglượng cả ngày.

+ xác suất các chất cung ứng năng lượng đượckhuyến nghị theo cơ cấu:

Chất đạm (Protit) cung ứng khoảng 13% - 20%năng lượng khẩu phần.

Chất bự (Lipit) cung cấp khoảng 30% - 40%năng lượng khẩu phần

Chất bột (Gluxit) hỗ trợ khoảng 47% - 1/2 nănglượng khẩu phần.

- Nước uống: khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cảnước vào thức ăn).

- kiến thiết thực solo hằng ngày, theo tuần, theomùa.

2. Tổ chức ngủ

Tổ chức cho trẻ ngủ theo yêu cầu độ tuổi:

- con trẻ từ 3 đến 12 mon ngủ 3 giấc, mỗi giấc khoảng90 - 120 phút.

- con trẻ từ 12 mang đến 18 tháng ngủ 2 giấc, từng giấckhoảng 90 - 120 phút.

- trẻ từ 18 mang lại 36 tháng ngủ 1 giấc trưa khoảng150 phút.

3. Vệ sinh

- dọn dẹp và sắp xếp cá nhân.

- dọn dẹp môi trường: Vệ sinhphòng nhóm, đồ dùng dùng, vật chơi. Giữ sạch nguồn nước và cách xử lý rác, nước thải.

4. Chăm sóc sức khỏe và an toàn

- Khám sức mạnh định kỳ. Theo dõi, reviews sựphát triển của khối lượng và chiều cao theo lứa tuổi. Phòng chống suy dinh dưỡng,béo phì.

- phòng tránh những bệnh thường xuyên gặp. Theo dõi tiêmchủng.

- Bảo vệ bình an và chống tránh một vài tai nạnthường gặp.

II. GIÁO DỤC

1. Giáo dục cách tân và phát triển thể chất

a) cải cách và phát triển vận động

- <11>Động tác cải tiến và phát triển các team cơ và hô hấp.

- <12> các vận động cơ phiên bản và cách tân và phát triển tố hóa học vận hễ ban đầu.

- <13> những cử đụng bàn tay, ngón tay.

b) giáo dục dinh dưỡng và sứckhỏe

- tập luyện nền nếp, kinh nghiệm tốttrong sinh hoạt.

- có tác dụng quen với một trong những việc tự phụcvụ, giữ gìn sức khỏe.

- nhận ra và tránh một trong những nguycơ ko an toàn.

NỘIDUNG GIÁO DỤC THEO ĐỘ TUỔI

a) phát triển vận động

Nội dung

3 - 12 tháng tuổi

12 - 24 mon tuổi

24 - 36 mon tuổi

3 - 6 tháng tuổi

6 - 12 tháng tuổi

12 - 18 mon tuổi

18 - 24 mon tuổi

1. <14> Động tác cách tân và phát triển các team cơ và hô hấp

Tập thụ động:

Tập thụ động:

Tập thụ động:

Hô hấp: tập hít thở.

Hô hấp: tập hít vào, thở ra.

- Tay: co, chạng tay.

- Tay: co, duỗi, gửi lên cao, bắt chéo cánh tay trước ngực.

- Tay: giơ cao, chuyển phía trước, đưa sang ngang.

- Tay: giơ cao, gửi phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau.

- Tay: giơ cao, chỉ dẫn phía trước, chuyển sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng bạn sang 2 bên.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng fan sang 2 bên.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng bạn sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.