Đh quốc gia hà nội điểm chuẩn

buổi tối 15/9, Đại học non sông Hà Nội công bố điểm chuẩn chỉnh vào các trường đại học, khoa thành viên. Đại học quốc gia Hà Nội thông báo phương thức nhập học tập với tân sv theo bề ngoài trực tuyến.


Thí sinh coi điểm chuẩn chỉnh vào những trường, khoa member của ĐH quốc gia Hà Nội năm 2021 bên dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các trường Đại học thành viên của Đại học giang sơn Hà Nội bao gồm:Trường ĐH khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH kỹ thuật Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH nước ngoài ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH tởm tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực ở trong Đại học đất nước Hà Nội bao gồm: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa quản lí trị cùng Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa những Khoa học tập liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông báo của Đại học giang sơn Hà Nội:Từ ngày 17/9 đến 17 giờ đồng hồ ngày 26/9, thí sinh xác thực nhập học trực tuyến vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau khi xác thực nhập học thành công, thí sinh sẽ thực hiện nhập học trực truyến từ bỏ 21/9 mang lại trước 17 giờngày 30/9.