QUY ĐỊNH CHỤP ẢNH CHỨNG MINH THƯ

Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP với mục II.1.b Thông tứ 04/1999/TT-BCA hiện tượng về ảnh chứng minh quần chúng như sau:

“Ảnh vì cơ quan liêu công an chụp hoặc thu qua camera nhằm in trên CMND với tờ khai. Ảnh màu, form size là 3x4 cm, đầu để trần, chụp thiết yếu diện, rõ mặt, rõ nhì tai, không đeo kính, trang phục tác phong nghiêm túc, lịch sự.”