Sổ Điểm Điện Tử Vĩnh Phúc

*

Bạn đang xem: Sổ điểm điện tử vĩnh phúc

*

*

Xem thêm: 999+ Hình Ảnh Đẹp Về Mùa Đông Buồn Xúc Động Triệu Trái Tim, 50+ Hình Ảnh Mùa Đông

*

*
Đăng nhập khối hệ thống thống trị cấp thcs
(097397) sushibarhanoi.com VP KCS (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012001) trung học cơ sở Định Trung (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012002) thcs Đồng trung tâm (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012003) trung học cơ sở Hội vừa lòng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012004) trung học cơ sở Khai quang đãng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012005) thcs Liên Bảo (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012006) thcs Thanh Trù (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012007) thcs Tích đánh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012008) thcs Tô Hiệu (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012009) trung học cơ sở Vĩnh im (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16022001) TH&THCS An Hòa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022002) thcs Đạo Tú (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022003) Trường trung học cơ sở Đồng Tĩnh (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022004) trung học cơ sở Duy Phiên (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022005) thcs Hoàng Đan (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022006) thcs Hoàng Hoa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022007) thcs Hoàng thọ (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022008) thcs Hợp Hòa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022009) Trường trung học cơ sở Hợp Thịnh (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022010) trung học cơ sở Hướng Đạo (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022011) thcs Kim Long (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022012) trung học cơ sở Tam Dương (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022013) trung học cơ sở Thanh Vân (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022014) thcs Vân Hội (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16032001) thcs Bắc Bình (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032002) thcs Bàn Giản (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032003) trung học cơ sở Đình Chu (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032004) Trường trung học cơ sở Đồng Ích (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032005) THCS phù hợp (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032006) trung học cơ sở Lập Thạch (CLC) (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032007) trung học cơ sở Liên Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032008) thcs Ngọc Mỹ (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032009) trung học cơ sở Quang tô (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032010) trung học cơ sở Sơn Đông (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032011) trung học cơ sở Thái Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032012) trung học cơ sở Tiên Lữ (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032013) thcs Triệu Đề (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032014) thcs Thị Trấn Hoa đánh (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032015) thcs Thị Trấn Lập Thạch (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032017) trung học cơ sở Tử Du (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032018) thcs Văn cửa hàng (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032019) thcs Vân Trục (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032020) trung học cơ sở Xuân Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032021) thcs Xuân Lôi (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16042001) trung học cơ sở An Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042002) THCS bình dương (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042003) trung học cơ sở Bồ Sao (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042004) trung học cơ sở Cao Đại (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042005) thcs Chấn Hưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042006) trung học cơ sở Đại Đồng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042007) trung học cơ sở Kim Xá (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042008) thcs Lũng Hòa (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042009) thcs Lý Nhân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042010) thcs Nguyễn Viết Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042011) trung học cơ sở Nghĩa Hưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042012) TH & THCS Nguyễn loài kiến (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042013) trung học cơ sở Phú Đa (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042014) trung học cơ sở Phú Thịnh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042015) thcs Tam Phúc (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042016) THCS tân tiến (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042017) thcs Thổ Tang (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042018) thcs Thượng Trưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042019) trung học cơ sở Thị Trấn Vĩnh Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042020) thcs Tứ Trưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042021) thcs Tuân bao gồm (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042022) trung học cơ sở Vân Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042023) thcs Việt Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042024) thcs Vĩnh Ninh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042025) trung học cơ sở Vĩnh tô (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042026) trung học cơ sở Vĩnh Thịnh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042027) thcs Vĩnh Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042028) TH&THCS VŨ DI (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042029) thcs Yên Bình (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042030) trung học cơ sở Yên Lập (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16052001) thcs Đại tự (Phòng GD&ĐT yên ổn Lạc)(16052002) Trung học cơ sở Đồng cương cứng (Phòng GD&ĐT yên ổn Lạc)(16052003) thcs Hồng Châu (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16052004) trung học cơ sở Hồng Phương (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052005) trung học cơ sở Kim Ngọc (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16052006) thcs Liên Châu (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052007) trung học cơ sở Nguyệt Đức (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052008) thcs Phạm công bình (Phòng GD&ĐT yên ổn Lạc)(16052009) thcs Tam Hồng (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052010) thcs Tề Lỗ (Phòng GD&ĐT yên ổn Lạc)(16052011) thcs Trung Hà (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052012) thcs Trung Kiên (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052013) thcs Trung Nguyên (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052014) trung học cơ sở Thị Trấn yên ổn Lạc (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16052015) trung học cơ sở Văn Tiến (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052016) trung học cơ sở Yên Đồng (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052017) trung học cơ sở Yên Lạc (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052018) trung học cơ sở Yên Phương (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16062001) thcs Đạo Đức (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062002) trung học cơ sở Bá Hiến (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062003) thcs Gia Khánh (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062004) thcs Hương Canh (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062005) trung học cơ sở Hương sơn (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062006) thcs Lý từ Trọng (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062007) trung học cơ sở Phú Xuân (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062009) thcs Sơn Lôi (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062010) TH &THCS Tân Phong (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062011) thcs Tam thích hợp (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062012) thcs Thanh Lãng (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062013) thcs Thiện Kế (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062014) TH &THCS Trung Mĩ (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16072001) thcs Đôn Nhân (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072002) trung học cơ sở Đồng Quế (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072003) trung học cơ sở Đồng Thịnh (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072004) thcs Đức chưng (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072005) trung học cơ sở Bạch giữ (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072006) trung học cơ sở Cao Phong (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072007) thcs Hoàng Hoa Thám (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072008) thcs Hải Lựu (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072009) trung học cơ sở Lãng Công (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072010) trung học cơ sở Như Thụy (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072011) thcs Nhân Đạo (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072012) trung học cơ sở Nhạo sơn (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072013) trung học cơ sở Phương Khoan (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072014) thcs Quang lặng (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072015) trung học cơ sở Tân Lập (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072016) trung học cơ sở Tứ yên (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072017) thcs Yên Thạch (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072018) trung học cơ sở Sông Lô (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16082) THCS hai bà trưng (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082001) trung học cơ sở Cao Minh (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082002) thcs Đồng Xuân (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082003) thcs Hùng vương (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082004) thcs Lê Hồng Phong (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082005) trung học cơ sở Nam Viêm (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082006) thcs Ngọc Thanh (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082007) trung học cơ sở Ngọc Thanh B (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082008) trung học cơ sở Phúc thắng (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082009) thcs Tiền Châu (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082010) trung học cơ sở Trưng Nhị (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082011) trung học cơ sở Xuân Hòa (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082012) Trường trung học cơ sở Phúc im (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16092001) thcs Đại Đình (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092002) trung học cơ sở Đạo Trù (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092003) trung học cơ sở Đạo Trù II (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092004) trung học cơ sở Bồ Lý (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092005) thcs Dân Tộc Nội Trú- Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092006) trung học cơ sở Hồ đánh (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092007) thcs Hợp Châu (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092008) trung học cơ sở Minh quang (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092009) THCS phố nguyễn trãi (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092010) thcs Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092011) ngôi trường TH&THCS Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092012) trung học cơ sở Yên Dương (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16094) trung học cơ sở DTNT Lập Thạch (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16095) PT DTNT PHÚC YÊN (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(26249508) TH &THCS Quất lưu giữ (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)