YÊU EM SUỐT CUỘC ĐỜI

*

Chiều Bản Giao trên vùng đêm đen biên giới, Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi, Nghe muôn côn trùng than trong đêm trường sầu thương thế nhân, Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ,Len lén đưa anh qua bến mộng ngày sau...

Bạn đang xem: Yêu em suốt cuộc đời

Chuyện ngày xưa, chia đều ra hai phe đánh, Anh lấy cây, làm súng bên em diệt thù, Phe kia ngang tàng, xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta, Trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh,Tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn thu...

<ĐK: > Tháng tháng tiếp nối, thơ ấu ra đi anh giã từ cuộc chơi đó, Đêm tiễn đưa anh, quay gót son mềm em đếm dài cây số thương, Gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, Giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm...

Nhìn hỏa châu lưng trời soi chia đêm tối, Anh ngỡ như ngày cưới hoa đăng ngập trời, Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau,Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc,Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này...

Xem thêm: Nếu Còn Có Ngày Mai Tập 21 Phần 1, Nếu Còn Có Ngày Mai Tập 21

== DẠO NHẠC ==

<ĐK: > Tháng tháng tiếp nối, thơ ấu ra đi anh giã từ cuộc chơi đó, Đêm tiễn đưa anh, quay gót son mềm em đếm dài cây số thương, Gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, Giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm...

Nhìn hỏa châu lưng trời soi chia đêm tối, Anh ngỡ như ngày cưới hoa đăng ngập trời, Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau,Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc,Anh hứa yêu em.. trong suốt.. cuộc.. đời.. này......

== HẾT BÀI ==


Chiều Bản Giao trên vùng đêm đen biên giới,Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi,Nghe muôn côn trùng than trong đêm trường sầu thương thế nhân,Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ,Len lén đưa anh qua bến mộng ngày sau...Chuyện ngày xưa, chia đều ra hai phe đánh,Anh lấy cây, làm súng bên em diệt thù,Phe kia ngang tàng, xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta,Trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh,Tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn thu...

<ĐK: >Tháng tháng tiếp nối, thơ ấu ra đi anh giã từ cuộc chơi đó,Đêm tiễn đưa anh, quay gót son mềm em đếm dài cây số thương,Gói ghém quá khứtrong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức,Giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm...Nhìn hỏa châulưng trờisoi chia đêm tối,Anh ngỡ như ngày cưới hoa đăng ngập trời,Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau,Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc,Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này...