Câu gốc kinh thánh tin lành

“Câu gốc” là gì? Đó là 1 trong từ ngữ thân thuộc trong HT Tin Lành Việt Nam.

Bạn đang xem: Câu gốc kinh thánh tin lành

Trong mỗi bài học Trường Chúa Nhật sản phẩm tuần (Sunday School), fan ta lựa chọn một câu tởm Thánh có tương tác đến bài học và điện thoại tư vấn là “Câu gốc”. Theo thông lệ thì các ai theo học tập lớp trường Chúa Nhật đều về công ty trong tuần đó nỗ lực học mang lại thuộc câu gốc để tuần sau vẫn trả bài và được điểm. Nhờ đó mà người làm sao theo học tập Trường Chúa Nhật bí quyết đều đặn thì mỗi năm được thời cơ học thuộc ít lắm 50 “câu gốc”, nhưng trong giờ đồng hồ Anh bạn ta hotline là “memory verses” giỏi “những câu ghê Thánh xứng đáng nhớ.”

Có tín đồ hỏi rằng làm sao biết câu nào là “câu gốc” khi họ hiểu Kinh Thánh? Xin trả lời rằng, khi họ đọc Lời Chúa, trường hợp thấy có một câu nào kia mang vừa đủ ý nghĩa, gồm sự dạy dỗ dổ sâu sắc, với tạo tuyệt vời mạnh mẽ cho chổ chính giữa trí bọn chúng ta, thì đó là 1 trong câu đáng nhớ, xứng đáng học ở trong nằm lòng, cùng đó là một câu gốc vậy. Lời Chúa có hàng ngàn câu ghê Thánh đáng ghi nhớ vẫn được con cái Chúa khắp quả đât xưa nay học thuộc ở lòng. Mỗi cá nhân sau khi tin Chúa chừng 5 năm đáng lẽ cần thuộc không nhiều lắm 50 câu gốc, bởi vì đó là phương pháp “giấu Lời Chúa vào lòng” (Thi. 119:11) và bao gồm “Lời Ta ở trong những ngươi” (Giăng 15:7) để kinh nghiệm được sự linh nghiệm với phước hạnh từ Lời Ngài.

Bí quyết để học thuộc từng câu gốc, chúng ta cần sử dụng đến những giác quan:

– sử dụng tay nhằm viết (chép từng câu vào trong 1 quyển tập nhỏ, tiếp thu để học hay xuyên)

– dùng mắt để xem

– dùng miệng nhằm đọc béo tiếng

– vừa hiểu vừa suy gẫm

– đọc với hết toàn bộ tình cảm của bản thân mình (nhấn bạo gan và diễn đạt những chữ quan lại trọng)

– cần sử dụng tai nhằm nghe đều gì mình đọc

– Lập đi lập lại những lần (ít lắm 10-15 lần, bạn lớn tuổi thì lập lại nhiều hơn)

– Ôn lại bởi trí lưu giữ (nhắm đôi mắt lại nhằm đọc, nhờ vào một người chúng ta dò bài, từng ngày đều ôn lại)

– cầu nguyện và nhờ cậy Đức Thánh Linh mở lòng mở trí cùng giúp ghi vào trí nhớ.

Sau đấy là Top 80 câu cội thường được rất nhiều người chọn để học. Nếu đa số ai không thuộc những câu gốc thì nên cố gắng “học rút” từng tháng 10 câu. Nhị tháng nữa sẽ sở hữu loạt 20 câu khác sẽ giúp quý bạn tiếp tục học cho đến khi có một vài vốn liếng Lời Chúa khá khá đầy đủ được ghi lại trong lòng.

Xem thêm: Top 10 Phim Kinh Dị Dựa Trên Những Bộ Phim Ma Có Thật, Những Phim Kinh Dị Dựa Trên Chuyện Có Thật

Giăng 3:16 – “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thương nạm gian, đến đổi vẫn ban nhỏ Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nhỏ ấy không trở nên hư mất mà lại được sự sống đời đời.” (“For God so loved the world that he gave his one và only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.)Rô-ma 8:28 – “Vả, họ biết rằng đều sự hiệp lại làm ích mang lại kẻ mếm mộ Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo nhu cầu Ngài sẽ định.” (“And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according lớn his purpose.”)Phi-líp 4:13 – “Tôi làm được gần như sự nhờ vào Đấng ban thêm sức cho tôi.” (“I can vày everything through him who gives me strength.”)Châm ngôn 3:5,6 – “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy vị trí sự thông sáng sủa của con; Phàm trong các việc làm của con, khá phân biệt Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (“Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.”)Rô-ma 3:23 – “Vì mọi người đều đang phạm tội, thiếu mất sự vẻ vang của Đức Chúa Trời.” (“For all have sinned và fall short of the glory of God.”)Rô-ma 12:2 – “Đừng tuân theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự thay đổi của tâm thần mình, nhằm thử cho thấy thêm ý muốn tốt lành, đẹp mắt lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (“Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able khổng lồ test and approve what God’s will is—his good, pleasing & perfect will.”)Giăng 14:6 – “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là con đường đi, lẽ thật, với sự sống; chẳng bởi vì ta thì không có ai được đến cùng Cha.” (“Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes khổng lồ the Father except through me.”)Phi-líp 4:6 – “Chớ lo phiền chi hết, tuy nhiên trong phần đa sự hãy cần sử dụng lời ước nguyện, vật nài xin, và sự tạ ơn mà lại trình các sự cầu xin của chính bản thân mình cho Đức Chúa Trời.” (“Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests lớn God.”)Êphêsô 2:8 – “Vả, ấy là nhờ ân điển, vị đức tin, mà bạn bè được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban mang lại của Đức Chúa Trời.” (“For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God.”)Mathiơ 28:19,20 – “Vậy, hãy đi bảo ban muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, với Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem mang lại họ, với dạy họ giữ hết cả phần đông điều mà ta đã truyền cho những ngươi. Và nầy, ta thường xuyên ở cùng những ngươi luôn cho tới tận thế. (“Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son và of the Holy Spirit.”)Giô-suê 1:8 – “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn trọng làm theo phần đông điều đang chép sinh hoạt trong; vì do vậy ngươi bắt đầu được như mong muốn trong tuyến đường mình, và bắt đầu được phước.” (“Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to vày everything written in it. Then you will be prosperous and successful.”)2Timôthê 3:16,17 – “Cả khiếp Thánh đông đảo là vị Đức Chúa Trời soi dẫn, hữu dụng cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy bạn trong sự công bình, hầu cho tất cả những người thuộc về Đức Chúa Trời được đầy đủ và tậu sẵn để làm mọi bài toán lành.” (“All Scripture is God-breathed và is useful for teaching, rebuking, correcting và training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.”)Hêbơrơ 4:12 – “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống cùng linh nghiệm, sắc đẹp hơn gươm hai lưỡi, thấu vào mang đến đỗi phân chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng cùng ý định vào lòng.” (“For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even khổng lồ dividing soul và spirit, joints & marrow; it judges the thoughts và attitudes of the heart.”) Galati 5:22 – “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền đức lành, trung tín, mượt mại, huyết độ.” (“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness.”)Rô-ma 12:1 – “Vậy, hỡi anh em, tôi đem sự yêu mến xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm cho của lễ sống và thánh, rất đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự việc thờ phượng đề xuất lẽ của anh ý em.” (“Therefore, I urge you, brothers, in view of God’s mercy, lớn offer your bodies as living sacrifices, holy và pleasing khổng lồ God—this is your spiritual act of worship.”)1Timôthê 2:5 – “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ tất cả một Đấng Trung bảo trọng điểm Đức Chúa Trời với loài người, có nghĩa là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.” (“For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.”)1Giăng 1:9 – “Còn nếu họ xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho cái đó ta, và làm cho chúng ta sạch hầu hết điều gian ác.” (“If we confess our sins, he is faithful & just & will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.”)Galati 2:20 – “Tôi đã biết thành đóng đinh vào thập tự giá bán với Đấng Christ, mà tôi sống, không hẳn là tôi sinh sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sinh sống trong đức tin của nhỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chủ yếu mình Ngài vị tôi.” (“I have been crucified with Christ và I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me và gave himself for me.”)Galati 2:20 – “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá bán với Đấng Christ, mà tôi sống, chưa hẳn là tôi sinh sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sinh sống trong đức tin của nhỏ Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài do tôi.” (“I have been crucified with Christ và I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me & gave himself for me.”)Êsai 40:31 – “Nhưng ai trông chờ Đức Giê-hô-va thì dĩ nhiên được sức mới, cất cánh cất cánh cao như chim ưng; chạy nhưng mà không mệt nhọc nhọc, đi nhưng mà không mòn mỏi.” (“but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings lượt thích eagles; they will run & not grow weary, they will walk và not be faint.”)Rô-ma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự việc chết; nhưng mà sự ban đến của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa bọn chúng ta.” (“For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.”)Hêbơrơ 11:1 – “Vả, đức tin là việc biết vững chắc vững vàng của các điều mình sẽ trông mong muốn là bằng cớ của các điều bản thân chẳng coi thấy.” (“Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.”)Philíp 4:8 – “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu và dễ thương chuộng, điều chi bao gồm tiếng tốt, điều chi bác ái đức đáng khen, thì bằng hữu phải nghĩ về đến.” (“Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.”)Rô-ma 5:10 – “Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghch thuộc Ðc Chúa Tri, mà đã được hòa thun vi Ngài bi s chết ca con Ngài, thì hung bỏ ra nay đã hòa thun ri, bọn họ s nh s sng ca Con ấy mà lại được cu là dường nào!”