HỌC BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

GIỚI THIỆU BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

Bảng vần âm tiếng anh gồm tổng số 26 chữ cái :

Chữ viết hoa: A B C D E F G H I J K L M N O p. Q R S T U V W X Y Z;

Chữ viết thường : a b c d e f g h i j k l m n o p. Q r s t u v w x y z;

Ví dụ về một tự được ghép tự bảng vần âm tiếng anh : word - WORD

CÁCH ĐỌC VÀ PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH CHUẨN

Phiên âm của những bảng vần âm tiếng anh luôn được chuyển vào vào ngoặc <> và sử dụng từ và ký tự của bảng phiên âm giờ đồng hồ anh nước ngoài (IPA) để làm phiên âm. IPA là hệ thông phiên âm quốc tế giúp bạn biết giải pháp phát âm của một vần âm hoặc một từ tiếng anh.

Bạn đang xem: Học bảng chữ cái tiếng anh

Biểu tượng “:” có nghĩa là bạn yêu cầu phát âm những nguyên âm thành nguyên âm dài.

Ví dụ thì các bạn phải phát âm phát âm của trường đoản cú i cùng với âm lâu năm hơn

PHIÊN ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH

*

Những từ các bạn thấy trong dấu ngoặc <> chỉ nên chỉ cho chính mình cách vạc âm một vần âm tiếng anh. Khi phát âm thành từ hoàn chỉnh, bạn cũng có thể phát âm vần âm đó theo phong cách khác đi.

Xem thêm: Mẫu Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Mẫu Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân

Hãy theo dõi và quan sát phiên âm và cách đọc của bảng vần âm tiếng anh bên dưới đây:

A = (a-n-d, a-f-t-e-r, a-p-p-l-e) B = (b-a-n-a-n-a, b-a-t-h-r-o-o-m, b-o-y) C = (c-a-r, c-o-a-t, c-o-l-o-u-r) D = (d-o-g, d-r-e-a-m, d-o-l-l-a-r) E = (e-l-e-p-h-a-n-t, e-y-e, e-x-t-r-e-m-e) F = <ɛf> (f-i-n-g-e-r, f-o-u-r, f-i-r-e) G = (g-i-r-a-f-f-e, g-i-r-l, g-r-e-e-n) H = (h-o-t-e-l, h-a-p-p-y, h-o-l-i-d-a-y) I = (i-m-a-g-e, i-s-l-a-n-d, I-n-d-i-a-n-a) J = (j-u-n-g-l-e, j-o-l-l-y, J-o-s-e-p-h-i-n-e) K = (k-a-n-g-a-r-o-o, k-o-a-l-a, k-a-r-a-t-e) L = <ɛl> (l-o-w, l-e-v-e-l, l-i-o-n) M = <ɛm> (m-o-t-h-e-r, m-o-m-e-n-t, m-e-s-s) N = <ɛn> (n-o, n-i-g-h-t, n-o-o-n) O = (o-l-d, o-b-j-e-c-t, o-a-t) p. = (p-e-n-g-u-i-n-e, p-i-a-n-o, p-a-c-k-e-t) Q = (q-u-i-e-t, Q-u-e-e-n, q-u-o-t-e) R = <ɑr> (r-e-d, r-i-g-h-t, r-a-b-b-i-t) S = <ɛs> (s-t-r-o-n-g, s-e-v-e-n, s-i-l-v-e-r) T = (t-e-a, t-h-o-u-s-a-n-d, t-w-o) U = (u-s-e, u-n-f-a-i-r, u-n-d-e-r) V = (v-a-c-a-t-i-o-n, v-e-r-y, v-a-m-p-i-r-e) W = <ˈdʌbəl juː> say: double-ju (w-e-s-t, w-o-r-m, w-h-i-t-e) X = <ɛks> (X-r-a-y, x-y-l-o-p-h-o-n-e, X-m-a-s) Y = (y-a-r-d, y-e-l-l-o-w, y-e-a-h) Z = in British English, in American English (z-e-r-o, z-e-b-r-a, z-i-l-l-i-o-n)

Các từ trong ngoặc () là một trong những từ lấy ví dụ có vần âm tiếng anh.

BÀI HÁT VỀ BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH :

Chắc hẳn bọn họ thường nghe bài xích hát này lúc còn nhỏ. Đây là bài hát về bảng vần âm tiếng anh được dùng để dạy trẻ nhỏ về bảng chữ cái. Đây được xem là một trong số những bài hát về bảng vần âm tiếng anh được áp dụng và nghe biết nhiều nhất.