Nghi thức đại bi thập chú

Thần chú Phật giáo là lời nói bí mật của chư Phật (Mật ngôn hay Phật ngôn), số đông lời nói đặc trưng này chỉ có những đức Phật vào mười phương mới có thể nghe cùng hiểu được, nó chưa hẳn là thiết bị ngôn ngữ thông thường của bọn chúng sanh trong cha cõi sử dụng, cho nên những ngôn ngữ này fan phàm không thể nào hiểu rõ. Hồ hết ai ao ước chư Phật, người yêu Tát trong mười phương gia hộ phần nhiều khổ đau của cuộc đời chỉ việc hành trì thần chú được hướng dẫn sẽ được linh ứng theo sở cầu. Sau đó là Đại Bi Thập Chú, 10 thần chú thông dụng trong Phật giáo Đại Thừa.

Bạn đang xem: Nghi thức đại bi thập chú


Nội dung bài bác viết


Chú Đại Bi

*
Tập vở chép Chú Đại Bi dành cho tất cả những người mới.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô hổ thẹn Đại Bi trung khu Đà Ra Ni

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, Bà lô yết dế thước chén ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, Tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát tả.

Nam mô tất kiết lặc đỏa y mông a rị da, Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa “Na ma bà tát đa”, na ma bà già, Ma phạt sệt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ đề Tát-đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phát xà da đế, Ma ha phát xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Giá định giá ra. Mạ mạ phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê di hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phát sâm, Phật ra xá da.

Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, người thương đề dạ ý trung nhân đề dạ, tình nhân đà dạ nhân tình đà dạ, Di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, Địa rị dung nhan ni na, cha dạ ma na, Ta bà ha. Tất dà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha.

Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta-bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha.


Án, Tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, Ta-bà ha.

Nam mô Bổn Sư say đắm Ca Mâu Ni Phật

Đức Quán nuốm Âm sau khi thuyết thần Chú Đại Bi này, thì tự nhiên và thoải mái trên trời (thiên không) mưa hoa quý xuống, vũ trụ vang động, bởi vì pháp lực của thần chú gửi động, như là như: sức khỏe của hỏa sơn phun lửa, trái khu đất lay chuyển, tạo ra những phát nổ như sức khỏe của điện âm dương gây ra lôi chấn.

Chư Phật mọi hoan hỷ, ma vương khiếp sợ. Toàn bộ chúng sinh phần lớn được hội chứng quả thánh cùng phát Bồ-đề tâm.

Trong bạn dạng “Đại Bi Sám hiện Tướng“, cả 84 câu của chú ấy Đại Bi, với mỗi câu, Tổ xưa đều họa tượng trưng ra mỗi thần biến: hoặc hình Phật, hình tình nhân Tát, hình những Thánh Nhị thừa, hoặc hình của các vị trời: Phạm Vương, Đế ham mê hoặc hình của các thần, tướng Kim Cang…Tất cả hầu như từ địa điểm Thánh trí; lòng đại bi của đức Quán vắt Âm người tình Tát hóa hiện ra bằng phương pháp đại trường đoản cú tại, để phổ độ cho cái đó sinh. Ai cũng sẽ được chứng nghiệm và gia hộ trường hợp chí trung tâm trì tụng.

*
Tranh dán ốp tường Chú Đại Bi khôn cùng đẹp.

Như Ý Bửu Luân Đà La Ni

Nam tế bào Phật đà da, nam tế bào Ðạt ma da, nam tế bào Tăng dà da. Nam giới mô tiệm tự tại tình nhân Tát Ma Ha Tát, rứa đại bi trung khu giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để, Chấn nhiều mạc ni, Ma ha bát đắng mế. Rô rô rô rô, Để dung nhan tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, chén bát đạt ma, Chấn nhiều mạc ni, Thước ra hồng. Án, chén lật đà. Bát đẳng mê hồng.

Sau khi người yêu Tát thuyết thần chú, ngoài trái đất vang động, cung điện của những vị thần, ma vương đông đảo phực lửa, chúng rất kinh sợ. Phần lớn chúng sinh tàn ác té ngã. Các loài bị phổ đồng được cực kỳ lên cõi trời.

Giữa thiên không mưa tuôn xuống những hoa báu, và những vật quý xinh đẹp; những thiên thần tấu trổi nhạc, dưng đủ món lên cúng.

Ðức Như Lai ngợi khen cho người thương Tát, và giới thiệu với chúng hội rằng: mong phước báo hiện tiền, hoặc phương khấn tai tinh ác ương, hoặc sám hối hận ngũ nghịch trọng tội, hoặc mong đảo những bệnh nước lửa gió mưa, nàn vua, trộm cướp, oan hồn, ác mộng, giặc giả, thú dữ và các tai nạn, chỉ siêng nhất trung khu thụ trì thần chú này, thì bao tai ương cơ đều phá hủy hết; mang đến lúc lâm chung, người trì chú này liền được thấy Phật A Di Ðà, Quán cầm cố Âm với Ðại nuốm Chí, cho tiếp dẫn về cõi Tịnh độ.

Tiêu Tai cát tường như ý Thần Chú

Nẵng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm, A chén ra để, Hạ nhiều xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, Để nhan sắc sá, để sắc sá, nhan sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến nhằm ca, Thất rị duệ, Ta phạ hạ.

Xem thêm: Đồ Của 12 Cung Hoàng Đạo " Giá Tốt Tháng 10, 2021, Bộ 12 Cung Hoàng Đạo Giá Tốt Tháng 10, 2021

Người nhưng trì tụng thần chú này, tâm đề nghị đủ tía phép Quán: lấy phép Không quán để tiêu tai; dùng phép Giả cửa hàng để hội sự cát tường mà ko hay. Giả gì rồi cũng đều chỉ là một niệm vì chưng tai thì tiêu, cat thì đến, điện thoại tư vấn là pháp giới tánh, đây có nghĩa là Trung Quán. Hễ trung khu Mê thì cát có nghĩa là tai, còn trọng tâm Ngộ thì tai tức là cát. Nghĩa là trọng điểm còn mê man thì điều cát tường như ý cũng thành thử tai hại! trung ương đã giác tỉnh rồi, vị dầu tai sợ hãi cũng biến thành cát tường!

Với lẽ Tam quán, đem chổ chính giữa so xét sẽ như thế, thì cùng với Tứ giáo. Lục tức cũng rất có thể đem vai trung phong so xét được cả, nếu chú ý nghĩ rộng thì sẽ thấy.

Công Đức Bửu tô Thần Chú

Nam tế bào Phật đà da, Nam mô Đạt ma da, Nam tế bào Tăng già da. Án, tất đế hộ đô rô, tất đô rô chỉ lỵ ba, Kiết lỵ bà, tất đạt rị, cha rô rị ta phạ ha.

Thần chú tên là “Công Đức Bửu Sơn” xin giải thích thế này: người hay chuyên việc là công, công gồm thật nghiệm là Ðức. Bạn mà chí tâm tụng chú đây, thì về công là đầy đủ Tam cửa hàng về quả là rỡ cha Ðức. Tỷ như Ma Ni bửu châu: thể nó tròn sạch, đó là đức của pháp thân; nó hữu hiệu trong ngoài, chính là đức của chén nhã, nhường núi sản sinh vật tư đó là đức của giải thoát. Ngay chỗ chú có nghĩa là tâm, vì đều là tía đức. Sơn: là núi với nó xuất xắc kết tinh sinh ra những mỏ châu báu; còn trọng điểm thì cũng tuyệt bày ra khu vực cảnh vật, núi pháp tính nó cũng phát sinh đủ cả công đức, yêu cầu chi, bạn thụ trì thần chú này với tài đồ gia dụng quý báu của trường đoản cú tánh tùy ý nguyện mong thụ dụng được cả.


Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề Thần Chú

Khể thủ quy y sơn tất đế

Đầu diện đảnh lễ thất Câu chi

Ngã kim xưng tán Ðại chuẩn chỉnh Ðề

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ

Nam mô tát đa nẫm, Tam miệu tam người yêu đà, Cu chi nẫm đát điệt tha. Án, tách lệ công ty lệ chuẩn Đề ta bà ha.

Phật dạy dỗ rằng: bạn trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, hoàn toàn có thể diệt được các tội thập ác, tứ trọng với ngũ nghịch. Nhẫn cho với nhà nỗ lực tục làm sao bất luận là tịnh hay uế, chỉ việc chí tâm tụng thần chú này, liền được tiêu trừ tai nạn ngoài ý muốn bịnh hoạn, và tăng cao phước thọ. Tụng đủ 49 ngày, tức tốc được đức nhân tình Tát sai hai vị Thánh giả nhằm thường phò hộ tín đồ ấy giữa những lúc đi đứng nằm ngồi.

Những người; hoặc mong cho đặng trí huệ, hoặc cầu tiêu chướng nạn, hoặc ước cho được phép thần thông, hoặc mong quả vô thượng bồ đề….chỉ y theo pháp thiết bầy tràng, tụng đủ một trăm muôn biến, thì những người ấy tức khắc đặng ở khu vực tịnh độ của chư Phật, khắp hầu hạ chư Phật, khắp nghe cả pháp mầu trọn triệu chứng quả ý trung nhân Đề.

Thánh Vô Lượng thọ Quyết Định quang Minh vương vãi Đà La Ni

Án, nề hà mo bo cót ngỏa đế, a bố na mật đạp, A ưu rị a nạp, đánh tất nễ, Thiệt chấp đạp, Điệp tả ra tể giả, Đát tháp cả đạt giả, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt giả, Đát nễ trả tháp. Án, Tát rị ba, Tang tư cót rị, chén rị thuật đạp, đạt ra mã đế, tất cả nại, tang mã ngột cả đế, Ta tía ngỏa tỳ thuật đế, Mã hắt nài giả, chén rị ngỏa rị tóa hắt.

Nhân bởi thương xót không còn thảy bọn chúng sinh tuổi sống chống ngủi trong đời vị lai, mong cho bọn chúng sinh được lớn mạnh tuổi lâu mạng và tác dụng lớn, bắt buộc đức núm Tôn đang bảo với ông Ðại Trí Huệ Diệu như ý cát tường Bồ Tát để dạy dỗ phép rằng: thân châu Diêm phù đề (thế giới này), bây chừ (thời giảm kết 9) bào thai của loài người, chỉ với sống có trăm tuổi; với giữa con số đó, phần nhiều người gây làm cho ác nghiệp, yêu cầu lại bị tổn đức sút kỷ mà phải thác yếu bị tiêu diệt non, thành thử kẻ sinh sống trăm tuổi chỉ còn phần ít! mặc dù thế, nếu người có phước duyên là gặp mặt được thần chú này mang lòng thành kính hoặc biên chép, hoặc thờ dường, hoặc phát âm tụng thụ trì thì được lâu mạng tăng lên sống kế bên trăm tuổi và từ trần sau mau triệu chứng quả Phật.

Dược Sư cửa hàng Đỉnh Chân Ngôn

Nam tế bào Bạt già vạc đế, bệ giáp xã, đồng chí rô thích hợp lưu ly, chén bát lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ gần kề thệ, bệ cạnh bên thệ. Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Nếu ai gồm bệnh chi, chỉ chăm nhất trung tâm đọc thần chú nầy 108 đổi thay để chú nguyện vào ly nước sạch mát rồi uống, thì các bịnh đều xong xuôi liền. Còn tín đồ nào chăm tâm trì tụng trọn đời thì sẽ không đau ốm, sống lâu, cho lúc lâm chung, được vãng sinh về trái đất Tịnh lưu Ly bên Ðông Phương.

Quán đỉnh Có nhì nghĩa:

Vì thần chú này do từ trên đỉnh đầu của Phật phóng hào quang, trong hào quang quẻ nói ra.Nếu người có thân khẩu ý thanh tịnh tương đương nhau, siêng tâm trì tụng thần chú này ngay thức thì được hào quang của Phật chiếu mang đến như rót nước ngay vào đỉnh môn của người nên được gọi là tiệm đỉnh.

Quan Âm cảm giác Chân Ngôn

Án, Ma ni chén bát di hồng. Ma hạc nghê nha Nạp, tích đô đặc ba dạt, tích quánh ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị vớ tháp cát, nạp xẻ ra nạp, náp bốc rị, thưu chắt ban nạp nài ma lô kiết. Thuyết ra domain authority tóa ha.

Ðức Quan nuốm Âm bao gồm lòng trường đoản cú bi cực kỳ thiết tha, đức độ sinh lan khắp; nếu người thành trọng điểm tụng chú, sẽ lấy được lòng đại bi của người tình Tát theo niệm đến cảm cho, chớ nghi mà hỏng!

Thất Phật diệt Tội Chân Ngôn

Ly bà ly bà đế, ước ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

Với phần lớn tội tứ trọng ngũ nghịch, trường hợp phi sám hối hận bằng pháp vô sinh, thì ko thể hoàn thành tội được!

Thần chú này đó là do cả bảy đức Phật rất nhiều đã thuyết ra đúng chân tính; bạn tu tụng rước mỗi niệm cũng giống với chân tính, thì tất hội chứng được lý vô sinh; như thế, sự diệt tội tỷ như nước sôi tan giá tuyết.

Vãng sanh Tịnh Độ Thần Chú

Nam mô a di nhiều bà dạ, Đa tha già nhiều dạ, Đa địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, vớ đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, Già di nị, già già na, Chỉ đa ca lệ, Ta bà ha.

Thần chú này cũng mang tên là “Bạt nhất nắm nghiệp chướng căn bạn dạng đắc sinh tịnh độ Ðà La Ni”. Truyện chép rằng: Ðời lưu giữ Tống, năm rốt niên hiệu Ngươn gia, Ngài Tam Tạng pháp sư Cần na Bạt Ðà La từ bỏ nước Thiên Trúc qua china dịch ra.

Nhắc lại khu vực đã nghe, thì sách Minh Tăng Tông bạn dạng Tịnh độ Hành pháp nói: với thần chú này nên đọc 21 biến, new hợp thức theo ý Kinh. Truyện bất bốn nghị thần lực chép rằng: Với loại phép trì chú, tín đồ tu thân với miệng cần thường và súc mang lại sạch, dâng hương, đốt trước tượng Phật, quỳ gối, chấp tay ngày rước 6 thời, mỗi thời tụng 21 biến, liền khử được những tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác cùng hủy báng chánh pháp. Nếu người thường tụng chú này, được đức A Di Ðà hay ở bên trên đỉnh đầu, để hộ trì cho, chẳng cho quân thù tiện bề phá khuấy, hiện nay đời vẫn đặng lặng ổn, đến hơi thở cuối cùng, được tùy ý vãng sinh. Hoặc tụng đến đủ số đôi mươi vạn biến, ngay thức thì cảm đặng tâm người tình đề nảy mộng. Hoặc tụng cho 3 chục muôn biến, tức khắc trước mặt tự thấy Phật.

Thiện Thiên thiếu phụ Chú

Nam tế bào Phật đà, Nam tế bào đạt ma, Nam tế bào tăng già. Nam mô thất rị, Ma ha đế tỷ da, Đát nễ dã tha, ba rị phú lầu na, giá rị tam mạn đà, Đạt xá ni, Ma ha tỳ ha ra già đế, Tam mạn đà, tTỳ ni già đế, Ma ha ca rị giả, tía nễ, ba ra, tía nễ, Tát rị phạ lật tha, Tam mạn đà, Tu chén bát lê đế, Phú lệ na, A rị na, Đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha Di Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế, Tam mạn đà, A tha, A nậu Đà La Ni.

Trong tởm Kim quang đãng Minh gồm viết: Ðối với thần chú này, những người tụng, bạn nghe, đều ai thắp hương cúng hoa, phàm ao ước cần cần sử dụng điều chi, như quà bạc, châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc toàn bộ vật dụng, thì đều được đủ cả.